GroenLinks wil meer schulden voorkomen

GroenLinks vindt schuldhulpverlening een beter alternatief, dan het opleggen van een boete als inwoners de boete niet kunnen betalen. Raadslid Marie José Navis: “Met schuldhulpverlening kunnen we inwoners beter bereiken en meer schulden voorkomen, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te blijven doen.” Volgens GroenLinks zouden er geen boetes opgelegd moeten worden indien sprake is van problematische schulden bij inwoners, mits zij schuldhulpverlening accepteren. Daarom dient GroenLinks samen met D66, PvdA, DENK, VVD,SP en PvdD een motie in om meer schulden te voorkomen.

De gemeente is verantwoordelijk voor schuldhulpverlening en de uitvoering van de participatiewet. Als een inwoner van Arnhem met problematische schulden gemeentelijke belasting niet kan betalen, dan zou deze inwoner volgens GroenLinks schuldhulpverlening aangeboden moeten krijgen in plaats van de boete. Raadslid Marie José Navis: “Door schulden moet je vaak de eindjes aan elkaar knopen en dat levert veel stress op. Het aanbieden van kwijtschelding van boetestapeling in ruil voor hulp zou hierin helpen, zodat inwoners met schulden hun rekeningen wel kunnen blijven betalen en mee kunnen blijven doen in de samenleving.” 

In de Tweede Kamer is momenteel veel discussie over de effectiviteit van het opleggen van boetes bij het niet tijdig betalen. Schuldhulpverlening in plaats van boetestapeling werd ook de minister van Rechtsbescherming genoemd als mogelijk alternatief. In Den Haag werd ook door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de conclusie getrokken dat het tijdig aanbieden van betalingsregelingen en persoonlijk contact zoeken met inwoners goed werkt en leidt tot het eerder betalen van rekeningen. Daarom roept GroenLinks Arnhem samen met andere partijen in haar motie het college ook op om gehoor te geven aan deze constatering van de staatsecretaris, door bij grote schuldeisers (zorgverzekeraars, energieleveranciers of woningcoöperaties) aan te dringen boetestapeling te voorkomen. Dit door tussentijds een aanmaning in eenvoudig Nederlands te sturen en/of vroegtijdig persoonlijk contact op te nemen en een betalingsregeling aan te bieden.