De afgelopen tijd is de fractie van GroenLinks meerdere malen verrast door het kappen van microbossen op bouwlocaties. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen daarom weten op welke locaties dit nog meer voor kan komen en welke mogelijkheden er zijn om deze locaties groen te houden.

Arnhem heeft de nodige percelen waar een bouwbestemming op rust, zonder dat deze momenteel bebouwd zijn. Doordat deze percelen al jarenlang onbebouwd zijn, zijn ze begroeid. Op sommige plekken zijn er zelfs microbossen ontstaan. Nu het economisch meezit, ontstaan er weer verschillende bouwplannen. Ook op de locaties die momenteel feitelijk groen zijn, maar op papier een bouwbestemming hebben. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van het Lorentz College, nieuwbouw aan de Leidenweg en binnenkort waarschijnlijk ook aan de Wassenaarweg.

“Deze microbossen zijn van groot belang. Ze dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, biodiversiteit en de beleving van de stad. GroenLinks heeft daarom in een motie gevraagd om alle percelen met een bouwlocatie, die nu feitelijk groen zijn, in kaart te brengen en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om deze groen te houden”, zegt woordvoerder Cyriel Prinsen. “We willen het hiermee niet onmogelijk maken om te bouwen want er ligt immers een flinke woningbouwopgave voor Arnhem, maar we willen op basis van het overzicht wel onderzoeken of het mogelijk is de bouwopgave met het behoud van groen te combineren.”