De gemeente Amsterdam heeft een manier gevonden om inwoners met een bijstandsuitkering extra te ondersteunen richting werk en hun baankans te vergoten. Dit doen zij door bijstandsgerechtigden de gelegenheid te geven om € 500,- per maand te mogen verdienen naast hun uitkering. Mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, mogen van de wet naast hun uitkering niets bijverdienen. Het doorstromen naar een volledige fulltimebaan is voor veel mensen niet mogelijk en tijdens de coronacrisis worden die mogelijkheden alleen maar kleiner want steeds meer mensen zijn op zoek naar een baan.

Arnhem telt gemiddeld veel inwoners met een bijstandsuitkering. En sinds de invoering van de participatiewet heeft GroenLinks vele strenge maatregelen terug weten te draaien en mogelijkheden te creëren voor Arnhemmers om naast de bijstand bij te verdienen. Zo heeft GroenLinks in 2016 een initiatiefvoorstel ingediend om te experimenteren met het bijverdienen naast de bijstand. Daarnaast zijn er coalitieafspraken gemaakt om meer mensen naar werk te begeleiden en is er een grote verandering ingezet bij de afdeling Werk & Inkomen om de participatiewet vanuit vertrouwen uit te voeren.

De gemeente Amsterdam ook geëxperimenteerd met het bijverdienen naast de bijstand en wil dat nu gaan uitbreiden door het bedrag te verhogen. Rutger Groot Wassink (wethouder Amsterdam) wil dat de houding naar mensen met een bijstandsuitkering veranderd; het zijn geen profiteurs, maar mensen die je moet helpen. Op dit moment krijg je als volwassene een kleine duizend euro in de vorm van een bijstandstanduitkering. Dat is 70% van het minimumloon. De gemeente Amsterdam stelt voor bijstandsgerechtigden de ruimte te geven om naast hun uitkering € 500,- bij te verdienen zonder dat mensen gekort worden op hun uitkering.

In de participatiewet staat dat mensen met een bijstandsuitkering niet zoveel extra bij mogen verdienen; inkomsten worden alleen vrijgelaten tot maximaal 220 euro en voor maximaal 6 maanden. Het voorstel van Rutger Groot Wassink valt daar niet onder. De gemeente Amsterdam gaat gebruiken maken van een ander deel van de wet waarin staat dat ‘gemeenten gebruik kunnen maken van de uitstroompremie, als dit naar oordeel van het college bijdraagt aan arbeidsinschakeling’.