GroenLinks stemt in met komst beschutte werkplekken

De gemeente Arnhem gaat werk maken van beschut werk. De gemeenteraad besloot hierover op 29 mei 2017 nadat het Rijk deze verplichting oplegde aan gemeenten. GroenLinks vindt het goed dat deze plekken er komen in Arnhem. Raadslid Mark Coenders: "Beschutte werkplekken zijn voor sommige de enige veilige manier van werken. Het is belangrijk dat voor deze mensen de mogelijkheid bestaat om aan het werk te gaan."

Gemeenten zijn met de Participatiewet sinds 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van beschut werk. Dit is bedoeld voor mensen die door hun beperking zoveel begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. De gemeente Arnhem heeft meermaals aangegeven geen beschutte werkplekken zoals bedoeld in de Participatiewet in te stellen. Door een verplichting van het Rijk komen deze plekken er alsnog. GroenLinks vindt het goed dat deze plekken er komen, maar ziet nog een aantal verbeterpunten. Maandag 29 mei kwamen de regels en procedures voor dit nieuw beschut werk in Arnhem aan bod tijdens de raadsvergadering.

Wachtlijsten

Het college stelde voor geen extra beschutte werkplekken in te stellen bovenop het aantal door het Rijk geschatte werkplekken. Dit om grip te houden op het beschikbare budget voor beschutte werkplekken. Mark Coenders: "GroenLinks vindt het belangrijk om grip te houden op het budget, omdat hier veel belangrijke zaken mee worden uitgevoerd. Maar dit is een probleem van de gemeenteraad en het college. Niet van mensen die recht hebben op een beschutte werkplek." GroenLinks zou graag zien dat de wachtlijst wordt afgeschaft, maar daarvoor blijkt geen steun te zijn in de raad.

Arbeidsvoorwaarden

Op dit moment is er nog geen CAO voor beschut werk. Wel zijn er landelijk een aantal partijen mee bezig zijn. GroenLinks is benieuwd hoe het college hier naar kijkt. Wat GroenLinks betreft is het belangrijk dat personen in beschut werk arbeidsvoorwaarden hebben die bij hen past. En dus ook een CAO hebben die bij hen past. GroenLinks zal de uitvoering van deze beschutte werkplekken kritisch blijven volgen.