GroenLinks nodigt VVD, D66 en PvdA uit voor coalitieonderhandelingen

GroenLinks-fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp heeft de fractievoorzitters van VVD, D66 en PvdA uitgenodigd om te spreken over het formeren van een college van GroenLinks en deze drie partijen. Dit deed Bouwkamp op basis van de bevindingen van informateur Tom van der Lee. De informateur sprak de afgelopen tijd alle raadsfracties. Bouwkamp: “Er zijn veel uitdagingen in Arnhem. Van het tegengaan van armoede onder kinderen tot het verduurzamen van onze stad. We hopen met VVD, D66 en PvdA een coalitie te kunnen vormen waarmee we de nodige stappen kunnen zetten in het belang van de stad.”

Verslag informateur

Op 26 maart jl. stelde GroenLinks Tom van der Lee (Tweede Kamerlid namens GroenLinks) aan als informateur. Tom van der Lee heeft de afgelopen tijd alle Arnhemse raadsfracties tenminste één keer gesproken. Op maandag 9 april presenteerde de informateur zijn bevindingen in een uitgebreid verslag. Tom van der Lee adviseert GroenLinks om onderhandelingen te starten met VVD, D66 en PvdA om te komen tot een coalitie(akkoord). Andere mogelijke coalities lijken de informateur op dit moment niet reëel.

Formatieproces

De meerderheid van de Arnhemse raadsfracties heeft de ambitie uitgesproken om de stad meer én eerder te betrekken bij de formatie. Dit bleek al tijdens de openbare raadsbijeenkomst over het formatieproces afgelopen 28 maart. GroenLinks deelt deze ambitie. Hoe dit er precies uit zal zien, zal GroenLinks bespreken met de andere onderhandelende partijen. Bouwkamp: “Ik hoop dat we met VVD, D66 en PvdA én met de stad de komende jaren kunnen bouwen aan een stabiel stadsbestuur. Dat verdient Arnhem en dat heeft de stad nodig.” GroenLinks nodigt VVD, D66 en PvdA uit om deze week de onderhandelingen te starten.