Afgelopen woensdag 26 mei heeft de raad vastgesteld dat burgers, bedrijven en woningbouwcoöperaties die duurzame maatregelen willen nemen, geen leges (kosten voor gemeentelijke diensten) hoeven te betalen. Ook grote projecten zoals zonneparken en windmolens krijgen 50% korting op de leges. Raadslid Muriël Simonis; “Prachtig dat hiermee het principe dat we met GroenLinks aanhangen, ‘de vervuiler betaald’ nu eens omgekeerd wordt toegepast. In deze krijgt de duurzame burger en ondernemer een dubbel voordeel: ze produceren duurzame stroom of zijn er minder afhankelijk van en ze hoeven geen of minder leges te betalen”. Met dit voorstel heeft wethouder Cathelijne Bouwkamp een mooie tegemoetkomen neergezet waarin duurzaamheidsmaatregelen worden gestimuleerd.

Uit een inventarisatie bij partners, gemeente en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeente) bleek dat leges een drempel opwerpen voor zowel particulieren als bedrijven om te investeren in duurzame maatregelen. Die extra kosten worden nu enorm verlaagd of verdwijnen zelfs helemaal. Dit beleid is ook van toepassing voor woningbouwcorporaties die tegen lagere kosten hun huurders kunnen meenemen in de energietransitie en klimaat bestendige maatregelen.

Er zijn verschillende maatregelen die zijn vrijgesteld van leges, zoals:

  • De bestaande woning isoleren;
  • Renovatie tot nul-op-de-meter-woning;
  • Aanbrengen van een groen dak;
  • Buitenunit voor een warmtepomp;
  • Plaatsen zonnecollectoren voor zonneboiler;
  • Plaatsen van zonnepanelen op daken en aan gevels;
  • Het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en beschermde stadsgezichten.

Fantastisch dat gemeente Arnhem hiermee weer een rede wegneemt om te verduurzamen. Naast dat er voor veel duurzaamheidsmaatregelen nog steeds subsidies vanuit rijksoverheid zijn, draagt nu de gemeente duidelijk beleid uit dat verduurzaming vergemakkelijkt. Gelukkig zijn er ook in Arnhem steeds meer projecten die op basis van je energierekening of als huurder aantrekkelijk zijn. Hierdoor zijn geen investeringen nodig en doe je toch mee aan de verduurzaming van onze Arnhemse energievoorzieningen. GroenLinks vindt het van belang dat iedereen mee kan doen met deze transitie, we willen het graag samen doen. Doet u ook mee?