Vuurwerk heeft veel negatieve gevolgen voor mens en dier. Daarom is GroenLinks lokaal en landelijk al langer voorstander van een vuurwerkverbod. Het voorstel voor een lokaal afsteekverbod is gekomen naar aanleiding van een motie van het CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, AOP en ChristenUnie. Hiervoor moest de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Arnhem gewijzigd te worden. Via de Herstelagenda Coronacrisis is er al besloten over extra inzet van handhaving, die ook ingezet kan worden voor het handhaven van het vuurwerkverbod. PVV, SP, VVD, een deel van AC, PvdA en op het laatste moment AOP stemden tegen het vuurwerkverbod.

GroenLinks blijft kijken hoe we toch kunnen komen tot een veilige en gezonde jaarwisseling.