Gemeenteraad Arnhem pleit voor ruimhartiger kinderpardon

Op initiatief van GroenLinks stemt de gemeenteraad in met een motie die het college de opdracht geeft om bij de staatssecretaris te pleiten voor een ruimhartiger Kinderpardon. Deze motie dient als ondersteuning voor alle Arnhemmers en overige Nederlanders die de petitie Ze zijn al thuis https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis ondertekenden.

Cathelijne Bouwkamp: “Al jaren groeien er in Nederland kinderen op in angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen, omdat zij hier in Nederland opgroeien, hier naar school gaan en hier hun vriendjes en vriendinnetjes hebben. Het zijn kinderen die zijn geworteld in onze samenleving. Zij horen hier. Bij ons.”

Als kinderen langer dan vijf jaar in Nederland wonen, noemen wij dit gewortelde kinderen. Ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. In 2012 kondigde het kabinet eindelijk een Kinderpardon aan. Dit zou een einde maken aan de onzekere situatie waarin deze kinderen zich op dat moment bevonden. Daarnaast kwam er een regeling voor kinderen die in de toekomst geworteld zouden raken in onze samenleving, maar geen verblijfsvergunning zouden hebben.

Helaas zien we nu dat de komst van het Kinderpardon geen oplossing voor gewortelde kinderen blijkt te zijn. Want wat blijkt? Meer dan 92% van de kinderen wordt afgewezen. Het merendeel van deze kinderen wordt afgewezen omdat het gezin onvoldoende gedaan zou hebben aan vertrek, het zogenaamde ‘meewerkcriterium’. En ieder jaar komen er kinderen bij die hier langer dan vijf jaar zijn en aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. Zij leven in grote angst dat ze teruggestuurd worden naar een land waar zij de taal niet eens spreken.

Vele Nederlandse inwoners, scholen, sportclubs, kerken en organisaties vinden dat kinderen die vijf jaar of langer bij ons wonen, geworteld zijn in onze samenleving. Zij ondertekenden daarom de petitie ‘Ze zijn al thuis’. Deze petitie verzoekt de regering om te komen tot een beter werkend Kinderpardon, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium.

GroenLinks wil samen met de Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal en PvdA dit geluid ondersteunen. Daarom dienden wij een motie in die het college verzoekt bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.

Cathelijne Bouwkamp: Wat mooi dat de Arnhemse gemeenteraad onze motie heeft aangenomen. Hier mee geven wij aan al die kinderen die hier zijn geworteld een helder signaal, namelijk: jullie zijn al thuis!”