Sinds januari 2018 is Presikhaaf Bedrijven over gegaan in het werkbedrijf Scalabor. Voor circa 2.000 mensen in dienst van het werkbedrijf was een tijd van veel veranderingen. Want niet alleen werd de gemeente aandeelhouder, het bedrijf kreeg ook een nieuwe directeur die deze maand z’n eerste 100 dagen aantikt. Tijd voor een bezoek van de fractie!

Op 5 december is de fractie GroenLinks samen met de fractie PvdA op werkbezoek gegaan bij Scalabor. Scalabor is sinds januari 2018 het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden Gelderland en werkt samen met de gemeente Arnhem in uitvoering van de Participatiewet en voert namens nog 8 andere regiogemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

De naam Scalabor komt van 2 woorden; het Latijnse woord scala (een groot aantal/variaties) en het Engelse woord Labor (arbeid)

Scalabor begeleidt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben naar zo passend mogelijk en regulier werk. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in de praktijk in? Marcel Hielkema, de nieuwe directeur, legde ons uit dat een afstand tot de arbeidsmarkt voor iedereen iets anders betekent en daarom vraagt dat in de praktijk veel maatwerk. Maar wanneer ervaar je een afstand tot de arbeidsmarkt? Sneller dan je denkt. Want als je een jaar niet actief bent geweest op de arbeidsmarkt, maar je zou dat eigenlijk wel graag willen, kan je door een gevoel van onderwaardering en gebrek aan perspectief een afstand ervaren. Daarom investeert Scalabor ook in het trainen van beroepskrachten op het gebied van sollicitatie en presentatie. Want succesvol solliciteren zit soms in kleine details. De twee fracties mochten samen een dergelijke training proefondervindelijk meemaken. Onder begeleiding van een trainer werden wij op de proef gesteld; hoe stellen wij onszelf voor bij een eerste contact? Is onze houding voldoende open als we ons voorstellen? En geven overtuigend een hand? Ook voor ons was het best een beetje ongemakkelijk om naar onze eigen non-verbale signalen te kijken, maar met een positieve beoordeling konden wij door naar de werkvloer om mee te kijken met de dagelijkse gang van zaken op de afdeling Productie van het werkbedrijf.

Hoewel Scalabor veel van haar medewerkers detacheert bij verschillende bedrijven in de regio, is een deel van de medewerkers actief op een locatie van Scalabor. Bijvoorbeeld bij Presikhaaf Schoolmeubelen, onderdeel van Koninklijke Ahrend. Bij Presikhaaf Schoolmeubelen wordt duidelijk dat Scalabor werkt met het begrip ‘job-carving’ (het creëren van meerdere functies binnen een taak), waarbij is gekozen voor de inzet van medewerkers en minder geautomatiseerde machines. In een tijd waar robotisering steeds meer werk uit handen neemt kiest het arbeidsontwikkelbedrijf ondanks de toenemende concurrentie ervoor om zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden. Dat wil echter niet zeggen dat er niet gewerkt wordt met machines, want een robot bedienen om complex en tijdrovend laswerk te verrichten is ook een vak apart. Eén van de medewerkers heeft ons nauwkeurig laten zien welke vaardigheden dit met zich meebrengt.

GroenLinks-raadslid Marie José Navis (woordvoerder werk en inkomen): "We kijken als fractie terug op een inspirerende ochtend. Meedoen in de samenleving is wat ons betreft naar eigen vermogen. Maar het doorstromen naar werk moet ook duurzaam zijn. En nu er meer werk is, is er wat ons betreft ook meer ruimte voor reguliere werkzaamheden en minder flex-werkplekken. Maar de toenemende robotisering zal in de toekomst een blijvende uitdaging vormen." Hoe zorgen we ervoor dat mensen blijvend op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn? In ieder geval door te starten met het maken van bewuste keuzes bij bijvoorbeeld het uitvoeren van opdrachten door bedrijven die kiezen voor het bijdragen aan de oplossing van de maatschappelijk opgave om de afstand tussen markt en mens te verkleinen.