Op 29 april 2020 heeft de Arnhemse gemeenteraad voor het eerst digitaal besluiten genomen. Tijdens de avond werd er – naast de plannen voor onderwijshuisvesting en een aantal technische onderwerpen - vooral gestemd over moties naar aanleiding van het coronacrisis-debat. GroenLinks diende onder andere met andere partijen een motie in om het Airborne Museum te hulp te schieten. Tijdens het coronacrisis-debat vroeg GroenLinks aandacht voor culturele makers, zorgpersoneel, het tegengaan van huiselijk geweld en het voorkomen van onderwijsachterstanden. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Het is goed dat we met de gehele raad digitaal besluiten hebben kunnen nemen. De democratie kan niet op pauze gezet worden. En er wordt richting van ons gevraagd, ook de komende weken. Onze richtig daarbij is en blijft: solidair, duurzaam en eerlijk.”

Steun voor het Airborne Museum

Het Airborne Museum verkeert in zwaar weer. Het museum heeft haar hoofdvestiging in Oosterbeek en een dependance in Arnhem. Het heeft een grote uitstraling naar de regio en ver daarbuiten, en het is van grote waarde voor de herinnering aan de Slag om Arnhem. Mede doordat het museum vooral afhakelijk is van kaartverkoop en dit tijdens de coronacrisis vastloopt, kwamen ze in financiële problemen. GroenLinks diende daarom met SP, VVD, D66, Arnhem Centraal, PvdA en ChristenUnie een motie in om als gemeente Arnhem steun te verlenen aan het museum. Daarnaast is het verzoek aan de provincie en de andere Airborne-gemeenten ook mee te werken aan een oplossing.

Solidariteit is de toekomst

Na de medische coronacrisis, is de crisis nog lang niet voorbij. Niet voor de mensen die naasten verloren aan deze ziekte, of zelf aan deze ziekte leden of lijden. En niet voor mensen die op een andere manier de gevolgen van deze crisis ervaren. We kunnen het ons niet veroorloven te wachten met nadenken over hoe die wereld eruit zal zien. De coronacrisis leert ons belangrijke lessen die we mee moeten nemen. Zoals het ongelofelijk belang van de publieke sector en de publieke werkers. Jarenlang ondergewaardeerd en onderbetaald zien we nu eindelijk collectief het belang van de zorgmedewerkers, leraren en zoveel meer. We zien het belang van een krachtige overheid die de samenleving kan ondersteunen in tijden van nood. We leren dat we belangrijke vitale functies niet aan de markt moeten overlaten, maar publiek moeten regelen. En wie zien het belang van naar elkaar om blijven kijken. We zien hoezeer we verbonden zijn met elkaar. Een motie om bij toekomstige plannen vooral solidariteit centraal te stellen steunden we daarom.

Overige moties

GroenLinks heeft zorgen over de onderwijsachterstanden die mogelijk ontstaan doordat scholen de afgelopen weken niet open konden. De oplossing daarvan kunnen leraren het beste vinden. Daarbij moeten we niet iets opleggen, maar vertrouwen in hun professionaliteit. En vooral: aandacht hebben voor de druk die leraren ervaren door de huidige situatie, aanvullend op de druk die er al is. Voor sommige leerlingen kunnen zomerscholen dan een oplossing zijn, maar zeker niet voor iedereen. Een motie om vooral die richting op te gaan steunden we niet. Juist ook om de autonomie bij de leraar te laten liggen, niet op het stadhuis. Gelukkig gaf het college ook aan met het onderwijs druk bezig te zijn om tot goede gedragen oplossingen te komen. Dit blijven we volgen.

Een motie om wekelijkse cijfers (en die van de afgelopen vijf jaar) van de ontwikkeling van het coronavirus in de verschillende verpleeghuizen te krijgen als raad, steunden we niet. De gegevens zijn niet makkelijk te ontsluiten. Dit levert erg veel extra werk voor de zorg op, terwijl ze het al zo druk hebben. Mocht het later toch makkelijker zijn aan de informatie te komen, ontvangen we die natuurlijk graag alsnog.

Een aantal partijen greep het coronacrisis-debat aan om andere politieke wensen neer te leggen. Moties als het stoppen Diftar. Diftar is goed voor de portemonnee van Arnhemmers en goed voor het milieu. De invoering is ingewikkeld, maar goed op stoom. Daar moeten we mee doorgaan om het doel van minder restafval te halen. De motie haalde, net als eerder, geen meerderheid.