Versteviging huidige opvang

In de perspectiefnota werden al maatregelen aangekondigd om de opvang van dak- en thuislozen in De Duif en het Kruispunt te verstevigen. Meer mensen kunnen hier nu gaan werken zodat de opvang beter is. Verder zal de gemeente ook het Leger des Heils ondersteunen om de opvang dak- en thuisloze gezinnen te verbeteren.

Opvang niet-rechthebbende EU-burgers

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota was GroenLinks mede-indiener van een motie die Volt heeft voorbereid om in Arnhem extra opvang voor niet-rechthebbende Europese daklozen op te zetten. Deze groep kan geen gebruik maken van gebruikelijke opvang, maar veel van sommige Oost-Europese arbeidsmigranten vallen echt tussen wal en schip als zijn hun baan kwijtraken. Sommige spreken onze taal niet, hebben geen netwerk, of schamen zich om terug te keren. Ze worden dakloos en vervallen vaak in verslaving, verblijven vaak in parkeer garages, en hiermee veroorzaken overlast voor andere inwoners. De ruim aangenomen motie verzoekt het college speciale aandacht aan deze specifieke groep mensen te besteden.

Vaste beschuttingsplek

Selena (19) kwam naar de inspreekavond over de perspectiefnota voor inwoners van Arnhem. Vanuit haar ervaring in de tijd dat zij dakloos was kwam het idee om een vaste, beschutte plek te realiseren voor dak- en thuislozen. Nu zoeken deze mensen vaak ergens een droge plek om te zitten, maar dit wordt vaak ervaren als overlast. De politie moet ze dan wegsturen. Een vaste, beschutte plek zou dit probleem oplossen. Dat kan zo simpel zijn als een open zeecontainer of een oud pand dat leeg staat. Straatwerkers en -coaches kunnen hen daar opzoeken en toezicht houden waar nodig.

Walter de Boef heeft namens GroenLinks dit idee opgepakt en samen met Arnhem Centraal, PvdA, ChristenUnie en Volt, vragen gesteld aan het college. De wethouder staat positief tegenover het idee. De gemeente gaat onderzoeken hoe en waar dit eventueel mogelijk kan worden gemaakt.

Dit alles toont dat gemeente veel aandacht heeft voor dak- en thuisloze Arnhemmers. Op verschillende manieren wordt er gewerkt om hen te ondersteunen. GroenLinks is hier natuurlijk erg blij mee en wij blijven ons inzetten voor een stad waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft.