We horen vaker: bomen zijn emotie. En dat is ook zo. Die emotie kwam ook bij GroenLinks los. Maar zoals we hebben gemerkt, was dat op meerdere plekken in de stad zo. Dat is volstrekt logisch, want we genieten allemaal van de bomen en parken van Arnhem. Arnhem heeft dan ook de bijzondere situatie dat we over veel parken beschikken, en dat deze vrijwel volgroeid of oud zijn. Niemand in de stad wil bomen weghalen als dat niet nodig zou zijn. Als er dan toch wordt ingegrepen, heeft dat op korte termijn een effect op de beleving. En daar zit ‘m ook meteen het risico: de korte termijn.  Want GroenLinks wil niet dat alleen wij nu van het park kunnen genieten, maar ook de komende jaren en onze volgende generaties. Het park moet dus toekomstbestendig worden. Om dat voor elkaar te krijgen zou niets doen een te groot risico zijn.

Waarom? Bijvoorbeeld:

  • Omdat er sprake is van ‘verbeuking’ in het park. Een soort dreigt het over te nemen. En nou is de beuk een prachtige boom, maar we zouden graag meer boomsoorten en andere soorten begroeiing zien. Dat is goed voor de biodiversiteit, en maakt het bos beter bestand tegen ziektes (vergelijk het met de bioindustrie).
  • Omdat het park oud is. We willen niet dat vanwege de leeftijd van het park, straks alle bomen binnen enkele jaren het loodje leggen. Door gericht te vernieuwen en andere bomen meer ruimte te geven om ook oud te kunnen worden, blijft het park zich vernieuwen en kunnen we er nog generaties van genieten.

Navraag heeft geleerd dat bij eerdere dunningen zo’n 15% werd weggehaald, om het park goed te kunnen beheren. In dit geval is er sprake van 9,3% en dus van een beperkte dunning. Dat laat zien dat 15% geen streefcijfer op zich is, maar dat er gericht is gekeken naar de doelen die we willen halen. En ook in historisch perspectief zien we dat in de periode 2014-2018, zo’n 54000 bomen weg zijn gehaald. Soms met aantallen van bijna 300 stuks per hectare. In het geval van park Klarenbeek spreken we over nog geen tiende daarvan per hectare. Dit laat wat ons betreft wederom zien dat er gericht is gekeken naar het behalen van de doelen.

Cyriel Prinsen: "Bomen zijn en blijven emotie. Niet alleen voor ons, maar ook voor de volgende generaties. Laten we het prachtige Park Klarenbeek zo beheren dat de Arnhemmers van over 100 jaar er net zoveel van kunnen genieten als wij dat nu doen."