Diftar is een vorm van afvalstoffenheffing die de inwoners van Arnhem stimuleert afval beter te scheiden. Maar door de invoering van Diftar dregen minima hun kwijtschelding afvalstoffenheffing te verliezen waardoor het nieuwe systeem voor hen juist duurder is. Dankzij een amendement van GroenLinks (medeingediend door PvdA, Arnhem Centraal en Verenigd Arnhem) moet het college nu scenario's uit gaan werken waarbij afval scheiden ook voor minima lonend is.

Mark Coenders: Minima mogen er door Diftar niet op achteruit gaan. Het moet ook voor mensen met een kleine portemonnee lonend zijn.

GroenLinks vindt het wel jammer dat de invoering van Diftar met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2019. Diftar is goed voor het milieu en dankzij de motie van GroenLinks goed voor de portemonnee van alle Arnhemmers.