Coalitieakkoord 2018-2022 en kandidaat-wethouders gepresenteerd

Vanmiddag is het Coalitieakkoord 2018-2022 van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gepresenteerd. Met dit akkoord werken de vier partijen de komende jaren aan een sociale, groene, duurzame en aantrekkelijke stad. Onder meer door het instellen van een Klimaatfonds van 10 miljoen euro en extra investeringen in armoedebestrijding. Vandaag is ook bekend geworden welke twee wethouders GroenLinks Arnhem zal voordragen voor het nieuwe college van Arnhem.

Coalitieakkoord

Na weken intensief onderhandelen presenteerde Cathelijne Bouwkamp namens GroenLinks, VVD, D66 en PvdA vrijdagmiddag het Coalitieakkoord 2018-2022. GroenLinks-fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: “Er spreekt veel ambitie uit de plannen voor de stad. We gaan werk maken van het tegengaan van de klimaatverandering en we pakken armoede aan. Hoewel we ook compromissen hebben moeten sluiten op een aantal onderwerpen, zetten we met dit akkoord flinke stappen in het aanpakken van de opgaven voor Arnhem.”

Kandidaat-wethouders GroenLinks

GroenLinks draagt voor het nieuwe Arnhemse college twee wethouders voor: Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping. Vicefractievoorzitter Mark Coenders: “De fractie is blij met deze twee sterke kandidaat-wethouders. Beide hebben flinke ambities op onder meer het gebied van verduurzaming en armoedebestrijding. Daarnaast nemen ze een schat aan politieke- en maatschappelijke ervaring met zich mee.”

Cathelijne Bouwkamp

Lijsttrekker en fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles Duurzaamheid, Groen, Openbare ruimte, Ruimtelijke Ordening, Asiel- en vluchtelingenzaken en Dierenwelzijn.

Bouwkamp: "We hebben als stad veel opgaven de komende jaren. Ik vind het een eer om voorgedragen te zijn als wethouder. Ik heb er enorm veel zin in de komende jaren met de Arnhemmers te werken aan onze duurzame en groene ambities." 

Bouwkamp werd in 1972 geboren in Nijmegen. Ze studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bouwkamp vervulde diverse functies in de culturele sector en was manager van een opleidingsinstituut. Daarna werkte ze als adviseur wonen en als beleidsadviseur bij ArtEZ. Cathelijne Bouwkamp is sinds 2014 fractievoorzitter van GroenLinks Arnhem. Als de raad akkoord gaat met de benoeming van Bouwkamp als wethouder, wordt zij tevens eerste locoburgemeester.

Ronald Paping

Daarnaast draagt GroenLinks als wethouder voor: Ronald Paping. Paping heeft veel bestuurlijke ervaring bij diverse organisaties. Hij wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles Financiën, Wonen, Armoedebeleid en Vergunning en handhaving.

Paping: “Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan als wethouder in Arnhem. De komende jaren wil ik duurzaamheid en emancipatie verbinden met sociale rechtvaardigheid. Onder meer door het bouwen van genoeg goedkope sociale huurwoningen en het werken aan een sterk armoedebeleid.”

Paping werd in 1956 geboren in Zwolle. Hij is econoom en werkte onder meer als beleidsmedewerker economische zaken bij de provincie Overijssel, als lid van het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV en sinds 11 jaar als algemeen directeur van de Nederlandse Woonbond. Ronald Paping was tussen 1990 en 1996 raadslid voor GroenLinks Groningen. Ronald woont op dit moment in Voorburg maar is voornemens om zich snel te vestigen in Arnhem.

Het coalitieakkoord wordt waarschijnlijk op 30 mei besproken in de gemeenteraad. In diezelfde vergadering stemt de gemeenteraad over de benoeming van de kandidaat-wethouders.