Op 19 april werd het Arnhems Lente-akkoord gepresenteerd, als resultaat van coalitiebesprekingen tussen SP, VVD, GroenLinks en D66. De ledenvergadering van GroenLinks Arnhem had zich op 16 april tegen dit akkoord uitgesproken. Een brief van het bestuur van GroenLinks aan de raad van 19 april heeft daarop gewezen, en heeft de interne consequenties voor GroenLinks Arnhem aangegeven.

De gang van zaken binnen GroenLinks rond de coalitieonderhandelingen en het sluiten van het akkoord is door een commissie van wijzen, de commissie De Boer, onderzocht. Op 17 juni is het rapport van de commissie openbaar gemaakt. Naast een feitelijk verslag van de gang van zaken bevat dit rapport 10 aanbevelingen voor oplossing van de interne problemen en voor een vitale toekomst van GroenLinks Arnhem. Op een op 17 juni gehouden Algemene Leden Vergadering zijn deze aanbevelingen met grote meerderheid van stemmen door de leden overgenomen.

Daarmee is feitelijk een einde gekomen aan de interne verdeeldheid binnen GroenLinks Arnhem. Bestuur, fractie en ledenvergadering van GroenLinks hebben zich eendrachtig achter de aanbevelingen van het rapport van de commissie De Boer geschaard.

Bestuur en fractie van GroenLinks Arnhem hechten eraan te verklaren dat zij zich eensgezind inzetten voor een kwalitatief sterke, constructieve bijdrage aan het politieke proces in de raad, en aan een verdere uitvoering van het Arnhems Lente-akkoord.

Hoogachtend,

Joop Ouborg, voorzitter GroenLinks Arnhem

David Willemsen, fractievoorzitter GroenLinks Arnhem