Bouwkamp en Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming van Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp zal zich als wethouder bezighouden met onder andere duurzaamheid, groen en ruimtelijke ordening. Paping wordt verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles financiën, wonen en armoedebeleid. Tijdens dezelfde vergadering besprak de gemeenteraad ook het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van de PaarsGroene coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp

Cathelijne Bouwkamp was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks. Daarnaast is ze beleidsadviseur bij ArtEZ, hogeschool voor de kunsten. Eerder was ze onder andere werkzaam in de culturele sector en als adviseur wonen. De afgelopen twee verkiezingen was Cathelijne lijsttrekker en onder haar leiding haalden we op 21 maart voor het eerst meer dan 5 zetels. In de raad maakte ze zich onder andere sterk voor het kinderpardon, niet bouwen in het groen en een goede bed-bad-broodregeling. Daarnaast zocht ze als fractievoorzitter in de coalitie en oppositie de samenwerking.

Wethouder Ronald Paping

Ronald Paping, onze tweede wethouderskandidaat, is opgegroeid in Ommen en woont momenteel in Voorburg. Hij is econoom en de afgelopen elf jaar directeur geweest van de Nederlandse Woonbond. Daar maakte hij zich onder meer sterk voor verduurzaming van sociale huurwoningen, de positie van huurdersorganisaties en hij maakte afspraken over huurmatiging. Eerder was Ronald werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen en vakbond Abvakabo FNV.

Bespreking coalitieakkoord

Eerder tijdens de raadsvergadering van 30 mei besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord 2018-2022. Dit akkoord, tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA werd een week eerder gepresenteerd door formateur Tom van der Lee en toenmalig GroenLinks-fractievoorzitter. Tijdens de raadsvergadering benoemde Cathelijne Bouwkamp de opgaven waar Arnhem voor staat volgens GroenLinks: tegengaan van klimaatverandering, het bestrijden van armoede, beschermen en uitbreiden van groen en meer sociale woningbouw.

Bouwkamp: “GroenLinks is tevreden met het resultaat: het is een akkoord dat wat ons betreft een stevige en goede basis legt. Een basis waar we de komende jaren samen mee aan de slag kunnen gaan. En GroenLinks wil het daarbij eerlijker, groener en samen doen.”

In het akkoord staan ook maatregelen die GroenLinks liever niet maakte. Het gaat dan onder meer om maatregelen voor autobereikbaarheid. Ondanks deze maatregelen ligt er een akkoord waar GroenLinks tevreden mee is. Er worden maatregelen genomen die GroenLinks noodzakelijk vindt voor de stad. Zo wordt onder andere meer geld uitgetrokken voor armoedebestrijding, komt er een klimaatfonds van 10 miljoen euro en beschermen we het groen in de stad.