GroenLinks zou graag zien dat de gemeente Arnhem biodiversiteit als uitgangspunt neemt voor haar beleid, raadslid Joël van der Loo stelt daarover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Deze week presenteerde de Verenigde Naties een onderzoek naar soortenrijkdom (biodiversiteit) en ecosystemen, uitgevoerd door 150 wetenschappers in 50 landen. Zij onderzochten hoe het wereldwijd gesteld is met de biodiversiteit en hebben aanbevelingen gedaan voor het behalen van de Aichi biodiversiteitsdoele (Convention on Biological Diversity).

Van de honderdduizend soorten die zijn onderzocht, wordt zeker 25% met uitsterven bedreigt en dit aantal neemt in rap tempo toe als er niets veranderd. In de woorden van Audry Azoulay, directeur-generaal van UNESCO: “Wij mensen zijn fundamenteel afhankelijk van de diversiteit van leven op aarde. Wij zijn onderdeel van dit ecosysteem, maar zijn onvoldoende bewust van de mate waarin we hiervan profiteren.”

Honderdduizenden soorten staan op de drempel om met uitsterven bedreigd te worden. GroenLinks wil dat deze trend in Nederland wordt gestopt, ook in Arnhem kunnen we nog veel doen. Zo riep Maurice Kruk van Natuurmonumenten alle gemeenten van Nederland op om zijn 18 tips voor maaibeleid over te nemen. Nederland Zoemt, een project van meerdere Nederlandse natuurorganisaties, maakte zelfs een specifiek advies voor Arnhem om wilde bijen meer kans te geven.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

 

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat de achteruitgang van soortenrijkdom (biodiversiteit) een bedreiging vormt voor de mens en onze planeet?
  2. In hoeverre zijn de Aichi biodiversiteitsdoelen in beeld bij het college en de gemeente Arnhem als organisatie? Is het college bereid, voor zover dit nog niet het geval is, de Aichi doelen mee te nemen in (nieuw) beleid?
  3. Kan het college de adviezen van Maurice Kruk, voor zover dit nog niet het geval is, overnemen en hierover in gesprek gaan met de organisaties die in Arnhem het groen onderhoud uitvoeren?
  4. Kan het college de adviezen van Nederland Zoemt aan de gemeente Arnhem, voor zover dit nog niet het geval is, overnemen en de nodige stappen zetten om door Nederland Zoemt aangemerkt te worden als bijvriendelijke gemeente?