Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks, in samenwerking met D66, PvdA en DENK, ingestemd met een motie voor een verbetering van de ondersteuning voor mensen die via gezinshereniging naar Nederland komen, zogeheten nareizigers. GroenLinks-raadslid Marie Jose Navis: “Door de verdere decentralisatie van het inburgeren liggen er kansen voor Arnhem om een grotere groep mensen beter te ondersteunen bij inburgeren. En dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke nareizigers sneller van de gemeentelijke radar verdwijnen, omdat het beleid zich onbedoeld richt op mannen.”

Op het huidige stelsel voor inburgering is veel kritiek en daarom wil de minister veranderingen doorvoeren. Zo komt er een nieuwe inburgeringwet waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor het regelen van de inburgering. En er wordt meer aandacht besteed aan het eigen maken van de Nederlandse taal in de dagelijkse context van werk en school. Dat is een goede stap, maar het gaat niet ver genoeg, vindt GroenLinks. Huidige inburgeraars die straks niet onder de nieuwe regeling vallen, zijn nog steeds aangewezen op een hoge mate van zelfstandigheid. De groep die het minst zichtbaar is, zijn partners die nareizen.

Van alle nareizigers die door gezinshereniging naar Nederland komen, is bijna 70% vrouw. Omdat statushouders die door gezinshereniging naar Nederland komen vaak pas na gemiddeld 8 maanden in Nederland arriveren, loopt hun echtgenoot vaak ‘voor’ op het eigen maken van de taal, inburgeren en begeleiding naar werk. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) concludeerde uit een onderzoek onder 286 gemeenten, dat daardoor de kans dat de man binnen een baan vindt groter is dan die van de vrouw die nareist. Als één van de twee partners een vast inkomen heeft, dan krijgt het gezin geen bijstandsuitkering meer, is verdere begeleiding naar de arbeidsmarkt niet meer vanzelfsprekend en verdwijnt de nagereisde partner van de radar.

KIS constateert bovendien dat vrouwelijke statushouders vaak minder hoogopgeleid zijn dan mannen. Traditionele rolpatronen bij heterostellen (de vrouw zorgt voor de kinderen en het huishouden) spelen daarbij een belangrijke rol, stelt KIS. Daarnaast bleek uit de bronnen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat in Arnhem steeds minder nareizigers een inburgeringstraject succesvol weten af te sluiten.

Daarom wil GroenLinks dat het college in kaart gaat brengen hoe nareizigers het beste ondersteund kunnen worden bij inburgering en begeleiding naar werk. Inburgeren en begeleiding naar werk dragen bij aan het beter beheersen van de Nederlandse taal, vergroten de kansen op een baan en bovendien draagt het bij aan emancipatie en zelfredzaamheid van nieuwkomers. Woordvoerder Marie Jose Navis: “Daarom wil GroenLinks dat het college met een voorstel komt ter verbetering van de begeleiding van nareizigers voor de perspectiefnota, in mei 2020. Kansgelijkheid voor alle nieuwe Arnhemmers is daarin het uitgangspunt.”