Mark Coenders in gesprek met Peter Groot (l) en Paul de Bruijn van Coehoorn Centraal

Behoud en doorontwikkeling Coehoorn Centraal

Onlangs besloten de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal per 1 september aanstaande te stoppen met hun initiatief. Ze gaven aan: “Gesprekken met de gemeente hebben niet geleid tot voldoende zekerheid over de toekomstige context van het project.” Woensdag 20 juni jl. besprak de Arnhemse gemeenteraad op onder andere het initiatief van GroenLinks de situatie en toekomst van Coehoorn. Naar aanleiding van het debat diende GroenLinks met D66, PvdA en VVD een motie in om door te gaan met de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit is goed nieuws voor de initiatiefnemers van Coehoorn, de ondernemers en de kunstenaars die daar hun thuis hebben. Bovenal is het goed nieuws voor Arnhem: onze stad heeft dit soort creatieve centra nodig.”

Vijf jaar geleden diende GroenLinks met andere partijen een motie in voor het ontwikkelen van Coehoorn tot creatieve wijk. Deze motie werd met een grote meerderheid aangenomen. De jaren daarna werd Coehoorn veel meer dan een creatieve wijk. Het werd een creatief centrum wat invloed had op de hele stad, niet alleen de directe omgeving. Coehoorn is het thuis van veel ondernemers en kunstenaars.

Wat GroenLinks betreft is de afgelopen vijf jaar dus een geslaagde periode wat betreft Coehoorn. Wij willen dit initiatief niet verloren laten gaan. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Als we Coehoorn verliezen, verliest Arnhem veel meer dan een creatieve wijk. Dan verliezen we iets wat bijdraagt aan onze identiteit als creatieve, kunstzinnige en eigenzinnige stad.”

In een motie van GroenLinks met D66, PvdA en VVD wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen zich sámen met de initiatiefnemers van Coehoorn inzetten voor de toekomst van dit gebied. Vanuit de intentie er samen uit te komen. Op basis van die motie besloten de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal het besluit om te stoppen terug te draaien.