Arnhemse milieuzone wordt uitgebreid

Op initiatief van GroenLinks wordt de Arnhemse milieuzone per 1 januari 2019 uitgebreid met meer categorieën vervuilende voertuigen, namelijk tot en met euro 3. Tijdens de laatste raadsvergadering van deze periode diende GroenLinks vanavond (05 maart) een motie in. Deze werd aangenomen met 27 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

Cathelijne Bouwkamp, fractievoorzitter GroenLinks: “GroenLinks kiest voor de gezondheid van Arnhemmers. We kunnen daarom niet wachten met het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Het is nu tijd voor actie. Het verscherpen van de Arnhemse milieuzone is daarvoor op korte termijn het meeste effectieve instrument.”

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling werd een motie van o.a. VVD en D66 door de raad aangenomen waarin het college werd opgedragen eerst onderzoek te doen of uitbreiding van de milieuzone wel het meest effectieve middel is om de lucht schoner te maken. Royal HaskoningDHV heeft dit onderzoek uitgevoerd en het rapport is vorige week op verzoek van GroenLinks naar de gemeenteraad gestuurd.

Cathelijne Bouwkamp: “De conclusie uit het rapport is heel helder: om snel te kunnen zorgen voor minder uitstoot in onze stad is een uitbreiding van de milieuzone absoluut de meest effectieve maatregel.”

Naast het verzoek om de milieuzone uit te breiden, roept GroenLinks middels haar motie het college ook op om ook in te zetten op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad via OV en fiets en in te zetten op het ontwikkelen van emissievrije stadsdistributie en transferia aan de rand van de stad. Hierdoor worden de effecten van de milieuzone versterkt en blijft de bereikbaarheid van de stad goed.