Na een periode van gesprekken en onderhandelingen geven GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA de samenwerking een nieuwe impuls voor de komende jaren. Nadat GroenLinks en de PvdA de samenwerking hadden opgezegd zijn de verkenners (Jan Markink en Rutger Groot-Wassink) aan het werk gegaan. Gebaseerd op hun advies zijn de vier partijen gesprekken gestart onder leiding van Geke Faber met als doel te onderzoeken of we in de huidige coalitie door kunnen. De gesprekken zijn succesvol afgerond.

We waren ons ervan bewust dat de situatie van politieke instabiliteit zo kort mogelijk moest duren. Uiteindelijk heeft het een aantal maanden in beslag genomen. Uitgangspunt voor het voortzetten van de samenwerking is ons coalitieakkoord, waarin veel afspraken en ambities ten aanzien van werk, aanpak armoede, cultuur, duurzaamheid, bereikbaarheid en financiële stabiliteit al uitgebreid vastliggen.

De intensieve gesprekken hebben geleid tot een aantal aanvullende afspraken op het coalitieakkoord. We gaan onze rol als coalitiepartijen met verve voortzetten. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de onderlinge samenwerking en de samenwerking met het college. Om deze te verbeteren hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar informeren.

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over zorgkosten, sociale woningbouw en circulaire economie. Ten aanzien van de toenemende kosten binnen de zorg heeft het college al een aantal maatregelen voorgesteld. Het is vooraf uiteraard niet duidelijk of de maatregelen precies uitwerken zoals we verwachten. Om die reden breiden we het vangnet voor WMO en jeugdzorg uit. In de zorg - zowel landelijk als lokaal - zijn grote bewegingen gaande. Om deze transformatie beter mogelijk te maken, stellen we een transformatiebudget in. De bestaande afspraken over sociale woningbouw hebben we aangescherpt naar 30% sociale huurwoningen. De coalitiefracties willen allemaal dat er gebouwd gaat worden. Voor de productie in de sociale sector wordt naar de corporaties gekeken, maar ook naar marktpartijen. Verder vragen we het college om te komen met een concrete visie op circulaire economie, als verbreding en verdieping van ons economisch beleid.

Door de afspraken over de samenwerking én de inhoudelijke aanvullingen, hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA veel vertrouwen om met energie en passie met de gehele raad, het college en de Arnhemmers aan de slag te gaan.