GroenLinks diende vorig jaar met PvdA, Denk/VA, ChristenUnie en Arnhem Centraal een motie in om een actieplan tegen energiearmoede te maken. Hier is GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp mee aan de slag gegaan: "“Een grote groep Arnhemmers heeft het niet breed. Zij zijn relatief veel geld kwijt aan het betalen van hun energierekening. Deze vorm van energiearmoede willen we tegengaan. Met persoonlijke begeleiding door een energiecoach en het treffen van kleine maar gerichte maatregelen kan energie worden bespaard en daarmee de energierekening flink omlaag worden gebracht.". De aanpak heeft drie kernpunten:

  1. Elk huishouden krijgt ondersteuning aangeboden in het verlagen van de energierekening waarbij nadrukkelijk oog is voor de persoonlijke en financiële omstandigheden.
  2. We sluiten aan bij wat al plaatsvindt in de buurten en wijken voor wat betreft fysieke (verduurzaming) en sociale projecten vanuit armoede, schulddienstverlening, gezondheid en werk&inkomen.
  3. We werken in de aanpak nauw samen met partijen in het sociaal domein en partijen die actief zijn in de energietransitie.

Bij de aanpak wordt samengewerkt met de Energiebank Arnhem. Bij de aanpak richten we ons op op gedragsverandering en energiebesparende maatregelen die weinig investeringen vragen, maar wel direct leiden tot lagere energiekosten. Dit blijkt te werken, zoals we merkten in pilots in drie buurten op de Geitenkamp, in Arnhemse Broek en in Kronenburg/Vredenburg. In deze pilot hebben we 38 huishoudens geholpen door hen te laten zien hoe ze eenvoudig energie kunnen besparen door ander gedrag en door energiebesparende maatregelen als tochtstrips en radiatorfolie te installeren. Deze werd gratis aangeboden. Hiervoor kwam een energiecoach twee keer bij de bewoners langs. Dit pakket heeft bij de huishoudens geleid tot een verlaging van de energierekening met gemiddeld 200 tot 300 euro per jaar. Muriël Simonis: "Voor mensen die weinig te besteden hebben is het belangrijk dat zij niet beperkt worden door hoge kosten wanneer zij hun steentje willen bijdragen en hun energievraag willen verduurzamen. Dit plan slaat twee vliegen in twee klap. Het zal zowel CO2 als geld besparen."

De Arnhemse aanpak Energiearmoede is hier te lezen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp werd over de aanpak geïnterviewd door het Wetenschappelijk Bureau De Helling. Dat is hier te lezen.