Op initiatief van GroenLinks, in samenwerking met Partij voor de Dieren, PvdA en Denk, heeft de raad bij de behandeling van de begroting unaniem ingestemd met de motie Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn. In 2020 loopt de huidige uitvoeringsagenda af. En daarom wil GroenLinks graag dat het college kijkt naar een bredere invulling van deze welzijnsagenda voor dieren. GroenLinks-raadslid Marie Jose Navis: “Voor veel Arnhemmers vervullen dieren een belangrijke rol in hun leven, en daarmee maken zij een essentieel onderdeel uit van onze samenleving. Daarom willen wij ambitieus beleid voor het verbeteren van het welzijn van dieren.”

Sinds 2016 heeft de gemeente Arnhem een Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn. Daarin staan een aantal beleidsafspraken genoemd die het dierenwelzijn van asiel-, huis- maar ook wilde dieren moet bevorderen. Toen de Uitvoeringsagenda voor de eerste keer werd geïntroduceerd was daar nog geen geld aan verbonden. En dat vond GroenLinks toen al vreemd; want hoe ga nu iets uitvoeren als je daar geen geld voor hebt? Mede op initiatief van GroenLinks is er in de loop van de jaren meer geld gereserveerd voor initiatieven. Zo is er in 2017 een pilot gestart die minima ondersteunen bij dierenartskosten, zodat zieke dieren toch geholpen kunnen worden. De pilot was zo succesvol dat deze een doorstart krijgt.

In 2020 loopt de huidige Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn af. En daarom wil GroenLinks graag dat het college kijkt naar een bredere invulling van deze welzijnsagenda voor dieren. Marie Jose Navis: “In de afgelopen 4 jaar hebben we gezien dat een bredere ambitie op dierenwelzijn nodig is. Denk hierbij aan een verbetering voor de opvang van (wilde) dieren en het vergroten van biodiversiteit. Maar ook het verminderen van dierenleed bij landbouwdieren en het voorkomen van bijtincidenten. Door samen te werken met partners uit de stad kunnen we hier een voortrekkersrol innemen.” Daarom wil GroenLinks dat het college bij de perspectiefnota in mei 2020 met een voorstel komt voor een ambitieuze Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn en daar ook het benodigde geld voor reserveert.