Afgelopen woensdag 29 januari heeft de raad het programma ‘New energy made in Arnhem 2020-2030’ vastgesteld. Dit is het meest ambitieuze plan voor de Arnhemse energietransitie en CO₂-reductie tot nog toe.

De doelstelling is 61% CO₂-reductie ten opzichte van 2017, met als tussendoelstelling 25% in 2023. Het plan is geschreven onder leiding van GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp. GroenLinks-raadslid Muriël Simonis:

“Dit is een krachtige Arnhemse aanpak van klimaatverandering. Dit plan stelt ook dat energiearmoede een belangrijke speerpunt is. Hier is GroenLinks Arnhem het natuurlijk roerend mee eens, daarom hebben we samen met de PvdA nog een motie ingediend om hier een inzichtelijk actieplan voor te formuleren."

Dit programma is een uitwerking van de verschillende klimaatplannen en doelen, zoals het Parijs akkoord, de landelijke en provinciale doelen. Naast de ambities die verder gaan dan het Rijk heeft voorgelegd, zijn er al concrete stappen en pilots die uitgevoerd (gaan) worden. Ook zijn er verschillende meetmomenten zodat we goed een vinger aan de pols kunnen houden of de doelen te halen zijn.  Cathelijne Bouwkamp zegt:

“Een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem. Dat is waar we naar toe willen. Een groene en gezonde stad met schone lucht, waarin het ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog prettig wonen is. Een stad met een schone economie die niet meer draait op kolen, olie en gas, maar op schone energiebronnen als zon en wind. Om daar te komen, zetten we de komende jaren vol in op de energietransitie: de strategie om Arnhem in 2050 onafhankelijk te laten zijn van fossiele brandstoffen."

Om de CO₂-reductie te halen werken we binnen de gebouwde omgeving met een wijkgerichte aanpak. We gaan isoleren, van het gas af, energie opwekken en op zoek naar duurzame warmtebronnen. Huidige vervoermiddelen gaan we verduurzamen en mobiliteitssysteem veranderen. Bij bedrijven en industrie zullen wij door informatievoorzieningen, stimuleren van en handhaven op verplichte maatregelen energie besparen, hergebruiken en opwekken. En de elektriciteit die we in de toekomst nodig hebben wordt op een duurzame manier opgewekt. Muriël Simonis:

“Dat deze opgave niet eenvoudig wordt is duidelijk. Echter de huidige problematiek geeft ook een mogelijkheid om een rechtvaardiger, schonere, solidaire en onafhankelijkere samenleving te creëren. We moeten zorgen dat iedereen hierin mee kan, ook mensen met weinig middelen. Om dit te bereiken moeten we samenwerken en ook enige lef tonen. We moeten verandering niet als een gevaar zien maar als een kans om samen onze stad Arnhem, nog mooier te maken. Dit nieuwe programma toont de lef die daarvoor nodig is: op naar een krachtige uitvoering!”