Afval scheiden gaat lonen in Arnhem, voor iedereen. Per 1 juli 2020 wordt DIFTAR (gedifferentieerd tarief) ingevoerd voor afvalstoffenheffing. Dit betekent dat je vanaf dat moment een laag vast tarief betaald, en verder per zak restafval gaat betalen. Wie goed afval scheidt en weinig restafval over houdt, is goedkoper uit. En het is ook nog eens goed voor het milieu. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Jarenlang spreken we al over de invoering van DIFTAR. Keer op keer steunde de meerderheid van de gemeenteraad de invoering. Na jarenlang soebatten is er nu eindelijk het besluit mét een concrete invoeringsdatum. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!"

In 2019 zij een heel aantal kaders voor DIFTAR afgesproken. Over een belangrijke voorwaarde voor GroenLinks berichtten wij eerder: afval scheiden wordt ook lonend voor minima. Waarom is invoering van DIFTAR dan zo belangrijk? Arnhemmers hebben in 2018 50% hergebruik van afval en 221 kg restafval. Dat is ver boven het doel van het Rijk van maximaal 100 kg restafval. In het restafval, dat verbrand wordt, zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Dat is zonde. Door onder andere plastic, glas en papier apart in te zamelen, kan het afval zo goed mogelijk herbruikt worden. Met de invoering van DIFTAR betalen mensen die afval goed scheiden minder. Dit is eerlijker en past bij het principe: de vervuiler betaalt.

De gemeente gaat de komende maanden aan de slag met de invoering van DIFTAR. Lees hier alvast meer over het nieuwe systeem.