"Beste vrienden, ex-collega’s en andere mensen waarmee ik met veel plezier heb samengewerkt.

Dank Ahmed voor de mooie woorden.

Ik kende Arnhem niet, maar heb in de vier jaar veel geleerd. Arnhem is een supermooie stad met veel activiteit. Een groene stad, met veel reuring maar helaas ook veel ongelijkheid.

De vier jaar zijn voorbij gevlogen. Er is ontzettend veel gebeurd. Los van alle relletjes in de raad hebben we twee politieke crisissen en een ongekende gezondheidscrisis (corona) gehad. En legio onderwerpen behandeld. Ik wil mijn collega’s en mijn partij GroenLinks danken dat we alles zo goed overleefd hebben.

Ik ben ruim 45 jaar geleden lid geworden van de PSP (een begrip dat nu bekend staat als PlayStation Portable) en ben daarmee 32 jaar geleden opgegaan in GroenLinks. De idealen zijn soms verwaterd, maar in de basis staan ze nog steeds overeind: democratisch socialisme met een menselijk gezicht, grotere (internationale) gelijkheid, vrede en duurzaamheid.

Ik ben GroenLinks Arnhem dankbaar dat ik vanuit die idealen soms een heel klein beetje heb mogen bijdragen aan een duurzamer en eerlijker stad. Ben wel een beetje jaloers op het nieuwe College dat waarschijnlijk meer meters kan maken.

Wethouderschap is een bijzondere functie. Je bent het 24/7 en met hart en ziel. Wat je doet, doet er toe en dat betekent naast applaus ook de nodige kritiek. Meestal natuurlijk terechte kritiek, maar soms toch ook kritiek waar je wat vraagtekens bij zet. Zoals bijvoorbeeld toen er in 2020 gratis mondkapjes voor minima ter beschikking zijn gesteld (toen door de overheid een mondkapjesplicht werd ingevoerd). Ik zal nooit begrijpen dat zoiets als paternalistisch wordt gezien (maar dat zal wel aan mij liggen).

Er is heel veel gebeurd en Ahmed heeft al het nodige gezegd. Positieve mijlpalen zijn:

  • Een ambitieuze armoedeagenda, gekoppeld aan maatregelen om het sociaal minimum voor de laagste inkomens te vergroten en maatregelen om mensen uit de armoede te halen.
  • De Herstelagenda, een unieke samenwerking in het college om offensief de gevolgen van Corona te verzachten en inwoners te helpen.
  • Een woondeal Arnhem-Nijmegen, waarmee we meer energie kunnen steken in de woningbouwopgave en dichter bij BZK (straks ministerie Volkshuisvesting en RO), zijn komen te staan.
  • Onderdeel van de woondeal is de Arnhem-Oost aanpak: een meerjarige aanpak om de positie en kansen van mensen in kwetsbare wijken te verbeteren. Wat mij betreft topprioriteit, met een koppeling naar energietransitie en verduurzaming (zoals bij het Volkshuisvestingsfonds).
  • Er zijn in Arnhem heel veel woningen gebouwd (meer dan 1100 per jaar) en er zitten er ook nog veel in de pijplijn. Schuytgraaf nadert zijn afronding en in Malburgen is veel gebouwd en zal er met de Nijmeegseweg een heel mooi woningbouwproject komen. Jammer is dat je als wethouder de openingen van je voorganger doet, en je opvolger de projecten van jou.
  • Het zijn zware discussies geweest, maar uitgangspunt is nu echt minimaal 30% sociale huur, met corporaties als premium partner. En natuurlijk meer regulering van de woningmarkt (zoals verkamering, opkoopbescherming).

Last but not least. De financiën van Arnhem zijn de afgelopen vier jaar fors verbeterd. De processen en de beheersbaarheid zijn nu op orde. En er is een mooie bruidsschat achtergelaten voor deze komende raadsperiode.

Ik stop met werken en ga genieten van pensioen en nieuwe dingen doen die op mijn pad komen.

Het maakt mij wel een beetje weemoedig. Ik kijk tevreden terug op een loopbaan van ruim 40 jaar, waarvan 23 jaar in de belangenbehartiging voor werknemers en huurders. Het was vaak hard werken maar gaf ook veel voldoening.

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de prettige samenwerking: Het college, de ambtenaren, alle contacten binnen en buiten de stad. Beppie en Jennifer voor hun goede zorgen. En last but not least Carla, zonder wiens ondersteuning en hulp ik dit niet had kunnen doen.

Tot slot. Ik hoop dat u de voedselbank en energiebank een cadeau heeft gegeven. Ze kunnen het heel goed gebruiken, want veel Arnhemmers kunnen niet meer rondkomen.

Ik heb zelf ook nog een mini-cadeautje, maar wel met enige zendingsdrang. Van mijn buurman Kees Kant heb ik 125 boekjes “De man die bomen plantte” gekregen. Het gaat over een kluizenaar die in een verdord gebied bomen plant, decennia lang. En daarmee een onleefbaar gebied weer vruchtbaar en leefbaar maakt. Dat geeft inspiratie en hoop!!

Dank."