Het belang van groen, zeker in verstedelijkt gebied, is ons vandaag de dag allemaal wel duidelijk. Het verkoelt, het haalt fijnstof en andere uitstoot uit de lucht en het is een verblijfplaats voor mens en dier.

GroenLinks staat dan ook altijd open voor creatieve ideeën om het areaal aan groen te vergroten. Een recent voorbeeld is de gemeente Utrecht, die ruim 300 bushokjes heeft (laten) voorzien van een (groen) sedumdak, waarmee zij nationaal en internationaal veel aandacht hebben gekregen.

Ook de Arnhemmers hebben dit idee opgemerkt en het onder de aandacht van onze fractie gebracht. Door bushokjes te voorzien van sedum creëren we kleine groene vlekken door de stad, zelfs op de meest versteende plaatsen, waar ruimte voor groen beperkt is. GroenLinks wil er voor pleiten om ook in Arnhem bushokjes van een groen dak te voorzien.

raadslid Joël van der Loo: "In stedelijk gebied zullen we innovatief om moeten gaan met het vergroten van totaal aan groen en duurzame infrastructuur. Het “vergroenen” van onze bushokjes kan een bijdrage leveren aan de Arnhemse klimaatadaptatie en -mitigatie"

Van der Loo heeft namens GroenLinks in een brief aan het college van burgemeester en wethouder het idee van groene bushokjes in Arnhem voorgesteld en daarbij de vraag gesteld of het college kan onderzoeken of dit Utrechtse initiatief ook in Arnhem gerealiseerd kan worden. Waarschijnlijk zal de reactie van het college begin november met ons gedeeld worden.