Een afbeelding van vier windturbines tussen landbouw akkers, achter de velden ligt een stad

Schone energie

Om de aarde leefbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen moeten we duurzaamheid voorop zetten in de besluiten die we nemen.

We kiezen voor een schone toekomst voor onze kinderen. Wij pakken klimaatverandering aan. Dit doen we onder andere door onze energie te verduurzamen en onze woningen te isoleren. In 2035 zijn alle woonwijken van het aardgas af en rijden nieuwe auto’s niet meer op benzine of diesel. De klimaatafspraken die zijn gemaakt in Parijs voeren we die  in Arnhem uit.

GroenLinks Arnhem wil een omslag naar 100% schone energie. GroenLinks wil dat in Arnhem zo snel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van duurzaam opgewekte energie van zon, water, wind en aardwarmte. We zetten vol in op energiebesparing: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Het doel is een energieneutraal Arnhem in 2030: de stad wekt dan net zoveel energie op als ze gebruikt. GroenLinks is voor de bouw van windmolens om de doelen van schone energie te halen. De locatie bepalen we samen en in goed overleg. De opbrengst is voor de stad en de inwoners.

Energiebesparende maatregelen zoals woningisolatie zijn goed voor het milieu, besparen energiekosten, leveren werkgelegenheid en verbeteren de leefbaarheid en veiligheid in een buurt. GroenLinks wil hier de komende jaren stevig op blijven inzetten. Groen werkt: het levert nu werkgelegenheid en straks een beter milieu en huizen met blijvend lagere woonlasten.

We wekken samen met lokale ondernemers energie zoveel mogelijk zelf op zodat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale economie en de Arnhemmers. Bij voorkeur realiseren lokale bedrijven de zonnevelden en windmolens. De meerwaarde hiervan speelt een rol in de toekenning van opdrachten.

Meer weten?

Benieuwd wat GroenLinks nog meer voor ogen heeft in Arnhem? Download dan snel ons

Verkiezingsprogramma