Afbeelding van doktersjas met pennen, ander schrijfgerei en een stethoscoop

Menselijke zorg voor iedereen

GroenLinks luistert naar wat Arnhemmers nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen leven. Iedereen doet ertoe, is ons uitgangspunt.

Daarom willen we dat Arnhemmers de juiste hulp en zorg krijgen, op maat en afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Wij kiezen voor betaalbare zorg voor iedereen.

GroenLinks kiest voor een wijkgerichte aanpak, met zo min mogelijk bureaucratie, protocollen en regels en met zoveel mogelijk inzet op wijkniveau door zelfstandige professionals. De sociale wijkteams staan dichtbij de mensen en gaan het gesprek aan over wat Arnhemmers met een hulpvraag nodig hebben.

Voor Arnhemmers met een zorgvraag is een zorggerichte aanpak het beste. Wij willen zorg waarbij de Arnhemmer met zijn of haar zorgvraag centraal staat, met een vast gezicht aan bed en een vaste baan voor zorgmedewerkers.GroenLinks ondersteunt de gedachte van ‘Netwerkgeneeskunde’ waarin alle aanbieders van zorg – gezondheidszorg (Rijnstate), thuiszorg, huisartsen en aanvullende voorzieningen – gezamenlijk en met een gedeelde visie zorg op maat aanbieden. Integraal onderdeel hiervan is de aandacht voor kwetsbare ouderen en palliatieve zorg. GroenLinks wil een lokale agenda opstellen voor een leeftijdsbewuste stad volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Samenwerking tussen belangengroepen, instellingen en Arnhemmers is voor GroenLinks het uitgangspunt om leefbaarheid en zorg hand in hand te laten gaan.

Meer weten?

Benieuwd wat GroenLinks nog meer voor ogen heeft in Arnhem? Download dan snel ons

Verkiezingsprogramma