Wij willen dat jongeren zorgeloos en veilig kunnen opgroeien in hun eigen wijk en daarbij de steun krijgen die zij en hun ouders nodig hebben. GroenLinks zet in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd.

GroenLinks kiest voor stevige preventie in de wijk met hoogstaande specialistische zorg als laagdrempelige hulp niet toereikend is. De persoonlijke benadering staat voorop. Uitgangspunten zijn: ‘één gezin, één plan, één regisseur’, het inzetten van gezinsgerichte methodieken, het benutten van eigen kracht en netwerk van het gezin én het streven naar minder ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Er moet ruimte zijn voor vernieuwende ideeën en kleinschalige projecten met meer handelingsvrijheid voor de betrokken professionals, waarbij bureaucratie wordt tegengegaan.

Wij willen met jongeren in gesprek, hen stimuleren, uitdagen, inspelen op hun behoeften en wensen. We praten niet over, maar mét jongeren. Dus ook als het gaat over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsplekken, jongerenwerk, de bestrijding van jongerenoverlast en de decentralisatie van de jeugdzorg. Positief jeugdbeleid vraagt om een open, uitnodigende houding naar kinderen en jongeren.