Te veel kinderen leven op dit moment in Arnhem in armoede. De gevolgen daarvan zijn groot. Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. GroenLinks wil dat er geen kinderen opgroeien in armoede. Het tegengaan van armoede moet daarom topprioriteit hebben. Zeker in een stad als Arnhem waar al jarenlang sprake is van een groeiende tweedeling.

De bijstand is voor vele gezinnen te laag om fatsoenlijk van te leven. Ook veel mensen die werken, leven in armoede. En ook (lage) middeninkomens hebben het moeilijk, zeker als zij te maken hebben met hoge huren of zorgkosten. GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor een ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen.

We willen door preventie voorkomen dat mensen in armoede belanden. Dat is echter niet altijd te voorkomen, maar via een actieve aanpak van schulden en extra aandacht voor mensen die in armoede leven, kunnen we de problemen wel verzachten.