GroenLinks vindt het belangrijk dat economische ontwikkeling mogelijk is. Wij willen niet dat economische ontwikkelingen het bestrijden van klimaatverandering in de weg staan. En wij willen dat economische voorspoed ten goede komt van zoveel mogelijk mensen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Arnhem blijft zich richten op duurzame innovaties op het gebied van energie en zet in op de kansen van een circulaire economie. Daarbij werkt de gemeente volop samen met de regio, onder andere in de Economic Board.

De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil bedrijven aantrekken, die milieuvriendelijk werken om zo de duurzaamheid en de werkgelegenheid in Arnhem te versterken. Daarbij kijken we wat onze regio nodig heeft. Nadruk ligt op milieuvriendelijke groeisectoren die tegelijk de werkgelegenheid versterken. Dat zelfde geldt voor het faciliteren en doorontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen op het gebied van energie- en milieutoepassingen en innovatieve bedrijvigheid, zoals Kleefse Waard en Arnhems Buiten.

Naast duurzame energie is de creatieve sector belangrijk voor de Arnhemse economie. Veel Arnhemmers zijn werkzaam in de creatieve industrie. De gemeente ziet het belang van kunstenaars en andere creatieven en is er op gericht een aantrekkelijke vestgingsstad te zijn. Hierdoor verkleint de kans dat HAN- en ArtEZ-alumni en HAN-afgestudeerden naar de Randstad vertrekken.