De fietsers krijgen letterlijk voorrang in de stad, op het fietspad, bij het verkeerslicht en bij het parkeren. Fietskilometers zijn gezond, veilig en zorgen dat de lucht niet wordt vervuild.

Het fietsgebruik neemt nog steeds toe en dat is goed nieuws. GroenLinks wil dat fietsen in Arnhem nog prettiger wordt. Dat betekent dat de fietspaden goed ontworpen en onderhouden worden en dat er meer fietsenstallingen komen. Daarnaast draagt GroenLinks het openbaar vervoer een warm hart toe. Openbaar vervoer is door onze trolleys en elektrische bussen schoner dan de auto en is een prettige manier om te reizen binnen Arnhem.