Diversiteit wordt onder meer bepaald door afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke toestand, leeftijd, etnische achtergrond en religie. Wij waarderen en respecteren verschillen. Het is onaanvaardbaar wanneer mensen worden gediscrimineerd. Iedereen in Arnhem moet gelijkwaardig worden behandeld en in vrijheid kunnen leven. De gemeente pakt discriminatie aan en zet in op emancipatie van alle Arnhemmers, dus ook van bijvoorbeeld minderheden en vrouwen.