De gemeente zorgt voor de verbinding tussen groene en blauwe zones in de stad. De gemeente gebruikt geen schadelijke onkruidbestrijders. Er komen maatregelen om dieren als mussen, bijen, vleermuizen en egels ruim baan te geven in de stad, bijvoorbeeld door bijenlinten en mussenvides.