Nieuws

Reactie fractie op het rapport van de commissie de Boer

De fractie betreurt zeer de gang van zaken rondom de wethoudersbenoeming. Het feit dat de fractie heeft gemeend een besluit van de ALV naast zich neer te leggen beschouwen wij als een dieptepunt in de relatie met de leden. Wij nemen het rapport van de commissie De Boer dan ook zeer serieus en onderschrijven de bevindingen en aanbevelingen.

Lees verder

Rapport “Over helderheid, houding, gedrag”

Op 17 juni j.l. heeft de commissie De Boer haar conclusies en aanbevelingen rond de gang van zaken binnen de afdeling aan de ALV gepresenteerd. Met name de 10 aanbevelingen van de commissie over hoe de communicatie binnen de afdeling in de toekomst zou moeten worden georganiseerd, zijn ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. De ALV heeft met grote meerderheid deze aanbevelingen overgenomen.

Lees verder

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Met een opkomstpercentage van 70% en een totaal van 79.098 uitgebrachte stemmen volgt hier de uitslag van de Arnhemse stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 9 juni 2010. In Arnhem hebben 8384 mensen hun stem uitgebracht op GroenLinks. Veel dank! GroenLinks is daarmee de vierde partij van Arnhem. Vier jaar geleden stemde 7,6% op GroenLinks, dit keer 10,6%.

Lees verder

'Duurzame energie als kroonjuweel'

Er komt een symposium over duurzame energie in Arnhem, met GroenLinks als trekker, om het kroonjuweel van de partij werkelijkheid te laten worden. GroenLinks vindt al heel lang dat de gemeente de regie moet gaan voe ren over de productie van duurzame energie. Dat zou moeten gebeuren in een gemeen schappelijk duurzame energiebe drijf. Bij de coalitieonderhandelingen zag GroenLinks kans zijn kroonjuweel het coalitieakkoord binnen te loodsen, tot grote tevredenheid van fractievoorzitter David Willemsen.

Lees verder

Fractie-fietsdag

Zaterdag 22 mei hebben de fractie en wethouder Henk Kok de hele dag door Arnhem en Elden gefietst. Ze hebben heel veel wijken bezocht, hier en daar een praatje gemaakt en elkaar en vooral wethouder Kok bijgepraat over de ontwikkelingen en de bijzonderheden van de wijken. Hieronder een foto-verslag een een video-verslag.

Lees verder

Henk Kok wethouder Millenniumgemeente

De gemeenteraad heeft op initiatief van GroenLinks-raadslid John Veldman het voorstel aangenomen om een Millenniumgemeente te zijn. In de nieuwe periode is GroenLinks-wethouder Henk Kok verantwoordelijk voor de Millenniumgemeente.

Lees verder