Wees zuinig op bloei: vragen over maaibeleid andere organisaties

GroenLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om de biodiversiteit te vergroten. De gemeente werkt hieraan via bijvoorbeeld ecologisch beheer. Alleen, niet alle groene velden en stroken in Arnhem worden beheerd door de gemeente. Diverse stukken zijn in beheer bij een andere (commerciële) organisaties. Onlangs vernamen we dat op stukken gemaaid is op een manier die niet bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo meldde de Gelderlander op 7 juli: 'Een watergang in het park bij playground Thialf in het Spijkerkwartier in Arnhem is deze week per ongeluk veel te grondig gemaaid.' Dit stuk is in beheer van Waterschap Rijn en IJssel. Ook is een bloeiende weide gemaaid in het Zeegbos, waar Staatsbosbeheer de eigenaar en Uiterwaarde de beheerder van is. Fractievoorzitter Mark Coenders: "We zetten ons als stad in voor biodiversiteit. Daar hebben we iedereen voor nodig. Daarom wil GroenLinks dat het college in gesprek gaat met bijvoorbeeld het waterschap en Uiterwaarde, die onlangs bloeiende stukken groen maaide. Dat moet veranderen."

GroenLinks vindt dat de gemeente het bevorderen van biodiversiteit als uitgangspunt moet hebben van haar groenbeleid. Dit is gelukkig verwerkt in onder meer het Bomenplan en de Groenvisie. Daarnaast voert de gemeente ecologisch beheer. We moeten bevorderen dat ook andere organisaties hier werk van maken. GroenLinks vraagt daarom aan het college of ze in gesprek gaat (of inmiddels in gesprek is geweest) met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Uiterwaarde over de incidenten van deze maand. En wat het college gaat doen om dit soort situaties te voorkomen. Daarnaast wil GroenLinks weten in hoeverre het college overleg heeft met andere organisaties die groenstroken in beheer hebben over het bevorderen van ecologisch beheer en biodiversiteit. En zo niet, of het college bereid is dit te gaan doen.

Antwoorden op de vragen worden binnen ongeveer een maand verwacht.