Nieuws over Mark Coenders

Er waait een groene wind door de begroting

Verandering begint écht in Arnhem. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad het uitgebreid gehad over hoe we het geld in Arnhem gaan verdelen. Dit leggen we vast in de zogenaamde MJPB, de meerjarenprogrammabegroting. De MJPB is dus erg belangrijk voor de richting van het beleid van de gemeente. We hebben het groenste en sociaalste coalitieakkoord ooit. We zetten ook grote stappen met deze begroting. Fractievoorzitter Mark Coenders voerde woensdag 14 november namens GroenLinks het woord tijdens de algemene beschouwingen.

Lees hier het betoog van Mark Coenders

Debat over radicalisering

Enkele weken geleden werd bekend dat een aanslag in Nederland voorkomen was. Diverse mensen uit Arnhem zijn gearresteerd omdat zij er van verdacht worden een aanslag te willen plegen op een groot evenement. De gemeenteraad van Arnhem sprak woensdag 10 oktober over dit nieuws en over radicalisering. GroenLinks complimenteerde de autoriteiten met hun ingrijpen. Ook wees fractievoorzitter Mark Coenders namens GroenLinks op het belang van inclusie en preventie, om radicalisering te voorkomen. Mark Coenders: "Juist in Arnhem zien we al jaren het belang van inclusie. Het belang van preventie. Het belang van wij, in plaats van zij."

Lees hier de spreektekst van Mark Coenders

GroenLinks stelt vragen over dialoog Zwarte Piet

Onlangs gaf de NTR onlangs aan tijdens het Sinterklaasfeest in 2018 Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten. Toenmalig burgemeester Boele Staal gaf twee jaar geleden aan in gesprek te gaan met de organisatoren van de Arnhemse Sinterklaasintocht over de figuur Zwarte Piet. Fractievoorzitter Mark Coenders: “De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken. Wij willen graag dat daarover een goede dialoog plaatsvindt.” GroenLinks vraagt daarom, mede namens D66, het college van burgemeester en wethouders via mondelinge vragen aanstaande woensdag hoe ze aankijkt tegen de recente ontwikkelingen, hoe ze de dialoog aangegaan is met de organisatoren van de Arnhemse intocht en wat hiervan het resultaat was.

Lees verder

Voormalige pastorie Elden nog steeds in slechte staat

Arnhem kent veel waardevolle rijksmonumenten, waar we met z’n allen trots op zijn. Helaas zijn niet al deze monumenten in goede staat. GroenLinks stelde vier jaar geleden al vragen over de slechte staat van onder meer de voormalige Nederlandse Hervormde pastorie in Elden. Nog steeds is de pastorie niet hersteld. GroenLinks stelt daarom samen met Arnhem Centraal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de stand van zaken. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De voormalige pastorie is een prachtig gebouw met veel historische waarde. Helaas is het de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat het gebouw straks niet onherstaalbaar beschadigd is."

Lees verder

GroenLinks, ChristenUnie en VVD: meer aandacht voor herdenking evacuatie Arnhem

September staat weer grotendeels in het teken van de herdenkingen van de Slag om Arnhem. Een belangrijk onderdeel en gevolg van deze slag was de gedwongen evacuatie van Arnhemmers en Betuwnaren. Jaarlijks wordt de evacuatie herdacht bij of rond het evacuatiemonument aan de Apeldoornsestraat. GroenLinks, ChristenUnie en VVD vinden dat de herdenking en de evacuatie vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook is de locatie van het monument niet erg geschikt voor een uitgebreidere herdenking. De drie partijen stellen daarom hierover aanstaande woensdag vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Mark Coenders, fractievoorzitter GroenLinks: “De evacuatie had en heeft een ontzettend grote impact op heel veel Arnhemmers. Wij willen daarom dat er gekeken wordt naar een betere herdenking van de evacuatie: meer aandacht, meer ruimte en betere faciliteiten.”

Lees verder

Behoud en doorontwikkeling Coehoorn Centraal

Mark Coenders in gesprek met Peter Groot (l) en Paul de Bruijn van Coehoorn Centraal

Onlangs besloten de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal per 1 september aanstaande te stoppen met hun initiatief. Ze gaven aan: “Gesprekken met de gemeente hebben niet geleid tot voldoende zekerheid over de toekomstige context van het project.” Woensdag 20 juni jl. besprak de Arnhemse gemeenteraad op onder andere het initiatief van GroenLinks de situatie en toekomst van Coehoorn. Naar aanleiding van het debat diende GroenLinks met D66, PvdA en VVD een motie in om door te gaan met de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit is goed nieuws voor de initiatiefnemers van Coehoorn, de ondernemers en de kunstenaars die daar hun thuis hebben. Bovenal is het goed nieuws voor Arnhem: onze stad heeft dit soort creatieve centra nodig.”

Lees verder