Nieuws over Mark Coenders

Rutger Groot Wassink namens GroenLinks verkenner coalitiesamenwerking

Woensdag besloot de Arnhemse gemeenteraad dat GroenLinks en VVD beide een verkenner aan kunnen wijzen voor een ronde langs alle fracties. Dit naar aanleiding van de coalitiebreuk, ontstaan nadat GroenLinks en PvdA de samenwerking met VVD en D66 opgezegd hebben. GroenLinks heeft Rutger Groot Wassink gevraagd namens GroenLinks verkenner te zijn.

Lees verder

GroenLinks krijgt met de VVD het voortouw in coalitieverkenning

Onlangs hebben GroenLinks en PvdA de samenwerking met VVD en D66 opgezegd. Daar lagen inhoudelijke meningsverschillen onder, en verschillen over hoe je samenwerkt. Woensdag 26 juni sprak de gemeenteraad over de ontstane situatie en het vervolg in een extra raadsvergadering. Daarbij werden enkele moties in stemming gebracht door andere fracties over een vervolg. Een motie voor een lijmpoging met de oude coalitie haalde geen meerderheid. Een motie om GroenLinks en VVD beide een verkenner aan te laten wijzen voor een ronde langs alle fracties haalde het wel. Fractievoorzitter Mark Coenders: “We zijn tevreden dat de gemeenteraad uitspreekt dat GroenLinks een rol moet hebben in toekomstige coalitiesamenwerking en we in de verkenning als GroenLinks met de VVD de leiding kunnen nemen. We gaan hier wat ons betreft snel mee aan de slag.”

Lees hier de spreektekst van Mark Coenders

GroenLinks en PvdA zeggen coalitiesamenwerking met VVD en D66 op

De Arnhemse fracties van GroenLinks en PvdA zeggen de coalitiesamenwerking met VVD en D66 op. Reden hiervan is het verschil in bereidheid om de knellende financiële coalitieafspraken aan te passen om de tekorten – die met name ontstaan zijn doordat de uitgaven in de zorg zijn gestegen met 18 miljoen euro – op te lossen.

Lees verder

Tekorten in het zorgdomein

In december 2018 ontving de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders het bericht dat de tekorten in het zorgdomein groot zijn. Op dat moment zo’n € 11 miljoen jaarlijks en inmiddels is het tekort meer dan € 18,5 miljoen. Een deel van dit tekort komt doordat in de vorige periode is besloten niet al het geld wat Arnhem ontvangt voor de zorg ook aan de zorg te besteden. Daarnaast heeft het vorige college een extra bezuiniging op de zorg voorgesteld. En keer op keer neemt het Rijk beslissingen die nadelig zijn voor Arnhem en die de tekorten in de zorg alleen maar groter maken. Woensdag 27 maart sprak de gemeenteraad over het vervolg op deze brief. Het college gaf aan zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen: ze werken aan een integraal beeld en oplossingen en komen hiervoor voor juni naar de gemeenteraad. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “De komende maanden worden belangrijke maanden. Voor Arnhem, voor de zorg. GroenLinks staat voor toegankelijke en passende zorg. GroenLinks is geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten waarborgen dat iedereen de zorg blijft krijgen die voor hem of haar nodig is. We gaan er vanuit dat de rest van de raad en het college hier hetzelfde over denkt.”

Lees verder

GroenLinks haalt fantastisch verkiezingsresultaat, ook in Arnhem

Gisteren behaalde GroenLinks een fantastisch verkiezingsresultaat. Een verdubbeling voor GroenLinks Gelderland en van 4 naar 9 zetels in de Eerste Kamer. Ook in Arnhem deden we het beter dan ooit, waren we wéér de grootste en zelfs nog groter dan vorig jaar! GroenLinks Arnhem-fractievoorzitter Mark Coenders:  "Uit de geweldige uitslag voor GroenLinks in Arnhem spreekt steun voor onze linkse en groene politiek. De groene wind waait door in Arnhem!"

Lees verder

Betere bescherming van bomen en extra bomen

Woensdag 13 maart was het Nationale Bomenplantdag. Op die dag plantte GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp honderden bomen met kinderen van de Jozef Sartobasisschool. Cathelijne Bouwkamp: "Arnhemmers hechten veel waarde aan bomen. Niet zo gek, want Arnhem is een groene stad en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dit jaar planten we daarom weer vele honderden jonge bomen die kunnen uitgroeien tot mooie volwassen exemplaren." Later die dag kreeg GroenLinks-fractievoorzitter van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem een petitie voor herinvoering van de kapvergunning aangeboden. Mark Coenders: "Geweldig dat er zoveel steun is voor Arnhemse bomen. Nu is het tijd voor verandering: met Arnhem werken aan beter bomenbeleid!"

Lees verder