Nieuws over Mark Coenders

Een eerlijke en evenwichtige verdeling van woonruimte in Arnhem

GroenLinks kan zich vinden in de manier waarop de gemeente Arnhem van plan is om te gaan met de nieuwe huisvestingsverordeningen en de focus op kwetsbare inwoners. De verdeling van woonruimte in Arnhem is nog niet optimaal, maar zo te zien neemt de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid. 

Lees verder

GroenLinks wil actie tegen huisjesmelkers

Huisjesmelkers vragen soms torenhoge huren voor slecht onderhouden woonruimten en kennen ondoorzichtige toekenningsmethoden. Woningen worden te veel opgedeeld en moeten meer bewoners herbergen dan verantwoord is. GroenLinks wilt dat Arnhem actie onderneemt tegen deze huisjesmelkers en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Raadslid Mark Coenders: “Zowel binnen als buiten Arnhem zien we veel signalen over misstanden bij particuliere verhuurders. GroenLinks ziet graag dat de gemeente Arnhem werk maakt van het tegengaan van slecht gedrag door huisjesmelkers.”

Lees verder

Sociale uitvoering van de Participatiewet in Arnhem

Foto: timmerman

De gemeente Arnhem en een groot deel van haar inwoners krijgt per 1 januari te maken met de Participatiewet. Raadslid Mark Coenders: “Een wet met harde bezuinigingen vanuit het Rijk, die het college zo zacht mogelijk laat landen in Arnhem.” Met verschillende punten van de wet heeft GroenLinks moeite, maar de fractie is wel blij dat Arnhem – dankzij het amendement van GroenLinks, SP en D66 – werk gaat maken van een vrijwillige tegenprestatie bij bijstand in plaats van een verplichte. Ook hanteert Arnhem voortaan de beslagvrije voet bij recidive en wordt werk gemaakt van beschutte werkplekken.

Lees verder

GroenLinks blijft zich verzetten tegen armoede

Maandag 15 december heeft de Arnhemse gemeenteraad ingestemd met de Armoedeagenda 2015-2018. Deze Armoedeagenda is een goede basis voor het bestrijden van de armoede in Arnhem, ondanks de harde bezuinigingen vanuit Den Haag. GroenLinks is blij met de coalitieafspraak dat het budget meebeweegt met de armoedetrend, maar maakt zich nog wel zorgen over een aantal andere zaken. Bijvoorbeeld over de maatregel waarin mensen in bewindvoering boven een bepaald inkomen een extra eigen bijdrage moeten betalen. Omdat een positieve prikkel vaak effectiever is, steunt GroenLinks dan ook het idee om in gesprek te gaan met bewindvoerders en belangenorganisaties. Ook maakt GroenLinks zich sterk voor de positie van ZZP'ers in armoede en andere werkende armen.

Lees verder

"Het gevoel dat je er toe doet, dáár gaat het om!"

Foto: timmerman

De nieuwe participatiewet biedt kansen, maar de werkgelegenheid daalt nog steeds en werkgevers zijn niet altijd in staat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De vraag is wat we kunnen doen voor de mensen die wel willen werken, maar waarvoor geen werk is.  We zullen moeten inzetten op het bevorderen van de werkgelegenheid, maar ook op zoek moeten naar alternatieven voor mensen die (nog) geen kans maken op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Pagina's