Nieuws over Mark Coenders

GroenLinks en andere partijen willen af van Zwarte Piet

Al jaren pleit GroenLinks met andere partijen voor het afschaffen van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Ondanks aandringen bleef deze figuur steeds nadrukkelijk aanwezig in de intocht. De Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid dienen daarom een motie in om nu te stoppen met Zwarte Piet. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “We hebben vaak en lang gepraat over het aanpassen van Zwarte Piet. We moeten nu doorpakken. De protesten tegen racisme van de laatste weken hebben ons wederom laten zien dat we nog veel stappen te zetten hebben, dit is er slechts één. Maar wel eentje die nodig is. Wat ons betreft is er in 2020 geen racistische karikatuur meer bij Sinterklaasfeesten in Arnhem.”

Lees verder

Eerste digitale Arnhemse raadsvergadering

Op 29 april 2020 heeft de Arnhemse gemeenteraad voor het eerst digitaal besluiten genomen. Tijdens de avond werd er – naast de plannen voor onderwijshuisvesting en een aantal technische onderwerpen - vooral gestemd over moties naar aanleiding van het coronacrisis-debat. GroenLinks diende onder andere met andere partijen een motie in om het Airborne Museum te hulp te schieten. Tijdens het coronacrisis-debat vroeg GroenLinks aandacht voor culturele makers, zorgpersoneel, het tegengaan van huiselijk geweld en het voorkomen van onderwijsachterstanden. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Het is goed dat we met de gehele raad digitaal besluiten hebben kunnen nemen. De democratie kan niet op pauze gezet worden. En er wordt richting van ons gevraagd, ook de komende weken. Onze richtig daarbij is en blijft: solidair, duurzaam en eerlijk.”

Lees verder

Arnhems debat over coronacrisis

Woensdag 15 april 2020 kwam de Arnhemse gemeenteraad fysiek bij elkaar voor een debat over de coronacrisis. Namens GroenLinks was fractievoorzitter Mark Coenders bij het debat. Hij stelde vragen over de maatregelen voor cultuurmakers, over beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, zorgen over huiselijk geweld en meer. Daarnaast blikte hij ook vooruit naar de periode na de crisis. Mark Coenders: “Na de medische coronacrisis, is de crisis nog lang niet voorbij. Niet voor de mensen die naasten verloren aan deze ziekte, of zelf aan deze ziekte leden of lijden. En niet voor mensen die op een andere manier de gevolgen van deze crisis ervaren. We kunnen het ons niet veroorloven te wachten met nadenken over hoe die wereld eruit zal zien. De coronacrisis leert ons belangrijke lessen die we mee moeten nemen. Zoals het ongelofelijk belang van de publieke sector en de publieke werkers. Jarenlang ondergewaardeerd en onderbetaald zien we nu eindelijk collectief het belang van de zorgmedewerkers, leraren en zoveel meer.”

Lees verder

Bomenplan unaniem aangenomen

De Arnhemse gemeenteraad stemde afgelopen 19 februari unaniem in met het Bomenplan. Met dit door GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp voorgestelde plan worden bomen beter beschermd en komen er meer bomen. En gaan we zorgvuldiger om met bestaande bomen, mogen inwoners meedenken over de toekomst van onze bomen via een Boom Kwaliteitsteam en gaat bijvoorbeeld de diversiteit van bomen toenemen door het toevoegen van meer verschillende soorten bomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De groene wind blijft doorgaan voor een bomenrijker Arnhem. Met dit bomenplan beschermen we bomen beter en komen er meer bomen. Voor onze groene stad!"

Lees verder

GroenLinks wil meer werkruimte creatieve sector

Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Vorig jaar deed Bureau BUITEN onderzoek naar hun huisvesting. Zij constateerden onder andere dat er op dit moment een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is tussen vraag naar en aanbod van huisvesting voor de creatieve en culturele sector in Arnhem, en dat deze mismatch in de toekomst groter wordt. En dat in de culturele en creatieve sector 37% van de mensen een verhuiswens heeft, waarbij ruimtegebrek of ruimteoverschot de meest genoemde verhuisreden is. GroenLinks wil daarom dat de gemeente inzet op meer en betere werkruimte voor de creatieve en culturele sector in Arnhem. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “Talentvolle creatieve Arnhemmers leveren een grote bijdrage aan de stad. Voor hen moet er ruimte zijn, die is er nu onvoldoende. Daarom vragen we aan het college met een plan te komen voor huisvesting van de creatieve en culturele sector.”

Lees verder

Afval scheiden gaat lonen: DIFTAR per 1 juli 2020

Afval scheiden gaat lonen in Arnhem, voor iedereen. Per 1 juli 2020 wordt DIFTAR (gedifferentieerd tarief) ingevoerd voor afvalstoffenheffing. Dit betekent dat je vanaf dat moment een laag vast tarief betaald, en verder per zak restafval gaat betalen. Wie goed afval scheidt en weinig restafval over houdt, is goedkoper uit. En het is ook nog eens goed voor het milieu. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Jarenlang spreken we al over de invoering van DIFTAR. Keer op keer steunde de meerderheid van de gemeenteraad de invoering. Na jarenlang soebatten is er nu eindelijk het besluit mét een concrete invoeringsdatum. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!"

Lees verder

Pagina's