Nieuws over Mark Coenders

Betere bescherming van bomen en extra bomen

Woensdag 13 maart was het Nationale Bomenplantdag. Op die dag plantte GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp honderden bomen met kinderen van de Jozef Sartobasisschool. Cathelijne Bouwkamp: "Arnhemmers hechten veel waarde aan bomen. Niet zo gek, want Arnhem is een groene stad en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dit jaar planten we daarom weer vele honderden jonge bomen die kunnen uitgroeien tot mooie volwassen exemplaren." Later die dag kreeg GroenLinks-fractievoorzitter van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem een petitie voor herinvoering van de kapvergunning aangeboden. Mark Coenders: "Geweldig dat er zoveel steun is voor Arnhemse bomen. Nu is het tijd voor verandering: met Arnhem werken aan beter bomenbeleid!"

Lees verder

Laat Arnhemmers de politieke agenda mee bepalen

Zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Als het aan GroenLinks, D66 en Arnhem Centraal ligt kunnen binnenkort alle Arnhemmers vanaf 12 jaar dat. Samen dienen zij een initiatiefvoorstel in om burgeragendering mogelijk te maken in Arnhem. En om het indienen van een burgerinitiatief laagdrempeliger te maken. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Wij staan voor een politiek die luistert. Onder andere de klimaatspijbelaars lieten ons zien hoe betrokken jongeren zijn bij de toekomst van onze samenleving. Daarvoor willen we dan ook de ruimte geven."

Lees verder

GroenLinks: wolf is welkom

Wolf

De wolf is teruggekeerd naar Nederland en is ook meermaals op de Veluwe gesignaleerd. Op 16 januari jl. berichtte de Gelderlander echter: ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’. Hierin betoogt de directeur van het deels Arnhemse nationaal park dat de wolf van de lijst met beschermde diersoorten af moet. Hij geeft ook aan dat het mogelijk moet zijn wolven af te schieten en dat de wolf niet thuis zou horen op De Hoge Veluwe. Wat GroenLinks betreft is de wolf welkom! GroenLinks Arnhem-fractievoorzitter Mark Coenders: “De terugkeer van de wolf is toe te juichen. We hebben nu de taak de wolf actief te beschermen. Wij willen als GroenLinks van het college weten hoe ze dit in Arnhem willen gaan doen.”

Lees verder

Monumenten pastorie Elden en Villa Schoonheuvel nog steeds in slechte staat

Meerdere malen heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor vervallen erfgoed. Al in 2014 vroegen we naar de staat van de voormalige pastorie aan de Huissensedijk in Elden, wat een rijksmonument is. Viereneenhalfjaar later is de situatie van dit pand niet beter, maar juist slechter geworden. Ondanks herhaaldelijke beloften van de eigenaar om het pand op te knappen. Ook Villa Schoonheuvel aan de Utrechtseweg is nog steeds in slechte staat, zo meldde de Gelderlander afgelopen maandag. GroenLinks stelt daarom woensdag weer vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het vervallen erfgoed. Fractievoorzitter Mark Coenders: "Dit zijn gebouwen met veel historische waarde. Helaas zijn ze de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat de gebouwen straks niet onherstaalbaar beschadigd zijn. Nu lijken de eigenaren ermee weg te komen."

Lees verder

Tekorten zorgdomein, toeristenbelasting en radicalisering: de laatste vergadering van 2018

Wmo welzijn bewoners

De Arnhemse gemeenteraad kwam woensdag 19 december 2018 voor de laatste keer samen in 2018. Tijdens die avond werden belangrijke zaken besproken en besloten. Een van die zaken is het tekort in het zorgdomein, wat hoger is dan aanvankelijk gedacht. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Voor GroenLinks staat toegankelijke passende zorg bovenaan. We zijn geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat goede zorg gewaarborgd blijft.

Lees verder

Museum Arnhem wordt snel verbouwd

Al jarenlang wordt in de stad gesproken over verbouw of nieuw van het Museum Arnhem. Eerder bleek de aanbesteding van het museum mislukt te zijn. In het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is daarom extra geld beschikbaar besteld voor de vernieuwing van het museum. Na onderzoek bleek alleen het verbouwen van de huidige locatie mogelijk voor de beschikbare middelen. Mede daarom stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het Museum nóg duurzamer te verbouwen op de huidige locatie. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Gezien de omstandigheden is dit het beste besluit wat we konden nemen. Het Museum Arnhem hoort bij Arnhem als stad van kunst en cultuur. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Lees verder

Pagina's