Nieuws over Mark Coenders

Tekorten zorgdomein, toeristenbelasting en radicalisering: de laatste vergadering van 2018

Wmo welzijn bewoners

De Arnhemse gemeenteraad kwam woensdag 19 december 2018 voor de laatste keer samen in 2018. Tijdens die avond werden belangrijke zaken besproken en besloten. Een van die zaken is het tekort in het zorgdomein, wat hoger is dan aanvankelijk gedacht. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Voor GroenLinks staat toegankelijke passende zorg bovenaan. We zijn geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat goede zorg gewaarborgd blijft.

Lees verder

Museum Arnhem wordt snel verbouwd

Al jarenlang wordt in de stad gesproken over verbouw of nieuw van het Museum Arnhem. Eerder bleek de aanbesteding van het museum mislukt te zijn. In het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is daarom extra geld beschikbaar besteld voor de vernieuwing van het museum. Na onderzoek bleek alleen het verbouwen van de huidige locatie mogelijk voor de beschikbare middelen. Mede daarom stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het Museum nóg duurzamer te verbouwen op de huidige locatie. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Gezien de omstandigheden is dit het beste besluit wat we konden nemen. Het Museum Arnhem hoort bij Arnhem als stad van kunst en cultuur. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Lees verder

Groene en sociale begroting vastgesteld

Woensdag 14 november 2018 heeft de Arnhemse gemeenteraad de begroting 2019-2022 vastgesteld. Dit gebeurde na weken van voorbereiding. De begrotingsbehandeling startte met een presentatie van de concept-begroting door wethouder van financiën Ronald Paping (GroenLinks) en een inspirerende bijeenkomst met inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden op 3 oktober. In de begroting 2019-2022 zijn de maatregelen van het coalitieakkoord verwerkt. Daarnaast zijn er een aantal amendementen en moties aangenomen, waaronder moties van GroenLinks voor toegankelijk duurzaamheidsadvies voor particulieren en het fietsvriendelijker maken van de binnenstad. Fractievoorzitter Mark Coenders: "We zijn tevreden met het vaststellen van de nieuwe begroting. Dit is een volgende stap in het realiseren van de groene en sociale doelen uit het coalitieakkoord."

Lees verder

Er waait een groene wind door de begroting

Verandering begint écht in Arnhem. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad het uitgebreid gehad over hoe we het geld in Arnhem gaan verdelen. Dit leggen we vast in de zogenaamde MJPB, de meerjarenprogrammabegroting. De MJPB is dus erg belangrijk voor de richting van het beleid van de gemeente. We hebben het groenste en sociaalste coalitieakkoord ooit. We zetten ook grote stappen met deze begroting. Fractievoorzitter Mark Coenders voerde woensdag 14 november namens GroenLinks het woord tijdens de algemene beschouwingen.

Lees hier het betoog van Mark Coenders

Debat over radicalisering

Enkele weken geleden werd bekend dat een aanslag in Nederland voorkomen was. Diverse mensen uit Arnhem zijn gearresteerd omdat zij er van verdacht worden een aanslag te willen plegen op een groot evenement. De gemeenteraad van Arnhem sprak woensdag 10 oktober over dit nieuws en over radicalisering. GroenLinks complimenteerde de autoriteiten met hun ingrijpen. Ook wees fractievoorzitter Mark Coenders namens GroenLinks op het belang van inclusie en preventie, om radicalisering te voorkomen. Mark Coenders: "Juist in Arnhem zien we al jaren het belang van inclusie. Het belang van preventie. Het belang van wij, in plaats van zij."

Lees hier de spreektekst van Mark Coenders

GroenLinks stelt vragen over dialoog Zwarte Piet

Onlangs gaf de NTR onlangs aan tijdens het Sinterklaasfeest in 2018 Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten. Toenmalig burgemeester Boele Staal gaf twee jaar geleden aan in gesprek te gaan met de organisatoren van de Arnhemse Sinterklaasintocht over de figuur Zwarte Piet. Fractievoorzitter Mark Coenders: “De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken. Wij willen graag dat daarover een goede dialoog plaatsvindt.” GroenLinks vraagt daarom, mede namens D66, het college van burgemeester en wethouders via mondelinge vragen aanstaande woensdag hoe ze aankijkt tegen de recente ontwikkelingen, hoe ze de dialoog aangegaan is met de organisatoren van de Arnhemse intocht en wat hiervan het resultaat was.

Lees verder

Pagina's