Nieuws over iedereen

Arnhem loopt voorop met plan klimaatadaptatie

Arnhem heeft een plan om extreem weer als gevolg van klimaatverandering het hoofd te bieden. En onze stad loopt hierin voorop. In de voorgestelde Klimaatadaptatiestrategie 2020-2023 staat onder andere: tien procent minder asfalt, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen planten en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp: "Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken. Door onze krachten te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer."
Lees verder

Een kernwapenvrije wereld, ook nu!

Op 6 augustus 2020 was het precies 75 jaar na de eerste inzet van kernwapens in Hiroshima (en 3 dagen later in Nagasaki). Nog steeds vormen kernwapens een onacceptabele dreiging in de wereld . Vanwege deze dreiging stemde 120 landen voor het aangenomen VN-verdrag om productie, opslag en gebruik van kernwapens te verbieden. Nederland stemde tegen dat verdrag. Onacceptabel vinden GroenLinks en PvdD! Daarom dienen wij samen een motie in om als Arnhem het ICAN Cities Appeal te ondertekenen waarmee we de Nederlandse regering oproepen het VN-Kernwapenverbod zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren. GroenLinks-raadslid Marie José Navis: "In 1983 droeg mijn moeder deze button tijdens de grote Malieveld-demonstratie tegen kernwapens. Vandaag draag ik de button, want er is te weinig vooruitgang in het uitbannen van massavernietigingswapens. Het risico op onbedoeld gebruik van kernwapens is groter dan eerder werd aangenomen en de risico’s zullen blijven bestaan zolang er kernwapens bestaan."

Wees zuinig op bloei: vragen over maaibeleid andere organisaties

GroenLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om de biodiversiteit te vergroten. De gemeente werkt hieraan via bijvoorbeeld ecologisch beheer. Alleen, niet alle groene velden en stroken in Arnhem worden beheerd door de gemeente. Diverse stukken zijn in beheer bij een andere (commerciële) organisaties. Onlangs vernamen we dat op stukken gemaaid is op een manier die niet bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo meldde de Gelderlander op 7 juli: 'Een watergang in het park bij playground Thialf in het Spijkerkwartier in Arnhem is deze week per ongeluk veel te grondig gemaaid.' Dit stuk is in beheer van Waterschap Rijn en IJssel. Ook is een bloeiende weide gemaaid in het Zeegbos, waar Staatsbosbeheer de eigenaar en Uiterwaarde de beheerder van is. Fractievoorzitter Mark Coenders: "We zetten ons als stad in voor biodiversiteit. Daar hebben we iedereen voor nodig. Daarom wil GroenLinks dat het college in gesprek gaat met bijvoorbeeld het waterschap en Uiterwaarde, die onlangs bloeiende stukken groen maaide. Dat moet veranderen."

Lees verder

Geen stad zonder kunst: cultuur tijdens de coronacrisis

Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Deze groep heeft het zwaar tijdens de coronacrisis. Onlangs presenteerde het college van burgemeester en wethouders een Herstelagenda voor de aanpak van de coronacrisis in Arnhem. Fractievoorzitter Mark Coenders: “In de Herstelagenda staan veel goede plannen. Wij missen daarin echter de cultuurmakers, die Arnhem Arnhem maken. Daarom dienden GroenLinks, D66 en PvdA een motie in om een aanvulling te maken op de Herstelagenda. Daarin moet staan hoe we als gemeente cultuurmakers door deze tijd heen kunnen helpen, op de korte en langere termijn.” De motie haalde een meerderheid in de laatste raadsvergadering voor de zomer van 2020. Een andere motie van GroenLinks – voor een plan voor meer creatieve werkruimtes voor cultuurmakers – haalde ook een meerderheid.

Lees verder

Duurzame lokale stadsdistributie

Groene stadsdistributie heeft de toekomst. Daarom heeft de gemeenteraad op 8 juli 2020 het voorstel van GroenLinks en Arnhem Centraal aangenomen voor een verduurzaming van de binnenstadsdistributie. Samen met verschillende partijen in de stad wil GroenLinks niet langer wachten op verduurzaming. Klimaatverandering wacht niet. Afgelopen jaar is er een onderzoek gedaan naar de distributie van de Arnhemse binnenstad door de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), ondersteund door PBA (Platform Binnenstad Arnhem) en de gemeente. Hier kwamen duidelijke mogelijkheden voor verduurzaming naar voren. Raadslid Muriël Simonis: “Iedereen die vaak in de stad is zal de hinderlijke busjes die de doorgang in straten moeilijk maken wel opgevallen zijn. Als je dan ook nog weet dat die vaak voor een klein pakje de stad in rijden dan valt dat eigenlijk niet meer goed te praten. Dat kan anders.” GroenLinks pleit voor kortere tijden waarin distributeurs de binnenstad in kunnen en voor voordelen voor emissievrije kleine transporteurs, zoals elektrische fietsen.

Lees verder

Voorstel vuurwerkverbod in Arnhem aangenomen

In februari 2019 pleitte GroenLinks al voor een geheel afsteekverbod van consumentenvuurwerk. De gemeenteraad besloot toen dat er eerst een breed onderzoek onder de Arnhemmers gedaan moest worden. Arnhem heeft volmondig voor een vuurwerkverbod gekozen en daar heeft de raad naar geluisterd. Een motie voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten is 8 juli 2020 aangenomen. Raadslid Muriël Simonis: “De hoeveelheid fijnstof die door vuurwerk de lucht ingaat in één avond gaat het bevattingsvermogen te boven. De jaarlijkse problemen voor mens, dier en milieu zijn niet meer van deze tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten door zorg, schade, opruimen en het jaren later terug vinden van plastic onderdelen van vuurwerk.”

Lees verder

Pagina's