Nieuws gefilterd op Fractie

Er waait een groene wind door de begroting

Verandering begint écht in Arnhem. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad het uitgebreid gehad over hoe we het geld in Arnhem gaan verdelen. Dit leggen we vast in de zogenaamde MJPB, de meerjarenprogrammabegroting. De MJPB is dus erg belangrijk voor de richting van het beleid van de gemeente. We hebben het groenste en sociaalste coalitieakkoord ooit. We zetten ook grote stappen met deze begroting. Fractievoorzitter Mark Coenders voerde woensdag 14 november namens GroenLinks het woord tijdens de algemene beschouwingen.

Lees hier het betoog van Mark Coenders

Meer ruimte voor monumentale kastanjeboom Amsterdamseweg

Arnhem kent veel monumentale bomen die bij bouwplannen extra bescherming verdienen. In de groenvisie is onder meer vastgelegd dat monumentale bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte moeten krijgen. Voor GroenLinks zouden deze bomen dan ook het uitgangspunt moeten zijn al er bouwplannen gemaakt worden.

Lees verder

Coenders nieuwe fractievoorzitter en Van der Loo nieuw raadslid GroenLinks

Op 30 mei zijn Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp was hiervoor fractievoorzitter en raadslid. Met haar benoeming als wethouder ging de GroenLinks-fractie opzoek naar een nieuwe voorzitter. De fractie heeft daarbij Mark Coenders unaniem gekozen als fractievoorzitter. De vrijgevallen plek in de fractie wordt ingevuld door Joël van der Loo, die 30 mei is geïnstalleerd als raadslid.

Lees verder

GroenLinks nodigt VVD, D66 en PvdA uit voor coalitieonderhandelingen

GroenLinks-fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp heeft de fractievoorzitters van VVD, D66 en PvdA uitgenodigd om te spreken over het formeren van een college van GroenLinks en deze drie partijen. Dit deed Bouwkamp op basis van de bevindingen van informateur Tom van der Lee. De informateur sprak de afgelopen tijd alle raadsfracties. Bouwkamp: “Er zijn veel uitdagingen in Arnhem. Van het tegengaan van armoede onder kinderen tot het verduurzamen van onze stad. We hopen met VVD, D66 en PvdA een coalitie te kunnen vormen waarmee we de nodige stappen kunnen zetten in het belang van de stad.”

Lees verder