Nieuws gefilterd op Fractie

Zijn werkende armen in beeld? GroenLinks stelt vragen.

GroenLinks maakt zich grote zorgen om de groeiende armoede onder werkende armen. De situatie lijkt op landelijk niveau niet te verbeteren; het aantal werkenden in armoede is in de afgelopen 13 jaar anderhalf keer zo groot geworden. Meer perspectief op bestaanszekerheid en meer beleidsaandacht is wenselijk, want volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben gemeenten werkende armen niet altijd in beeld.

Lees verder

Fractie op bezoek bij Scalabor

Sinds januari 2018 is Presikhaaf Bedrijven over gegaan in het werkbedrijf Scalabor. Voor circa 2.000 mensen in dienst van het werkbedrijf was een tijd van veel veranderingen. Want niet alleen werd de gemeente aandeelhouder, het bedrijf kreeg ook een nieuwe directeur die deze maand z’n eerste 100 dagen aantikt. Tijd voor een bezoek van de fractie!

Lees verder

Groene en sociale begroting vastgesteld

Woensdag 14 november 2018 heeft de Arnhemse gemeenteraad de begroting 2019-2022 vastgesteld. Dit gebeurde na weken van voorbereiding. De begrotingsbehandeling startte met een presentatie van de concept-begroting door wethouder van financiën Ronald Paping (GroenLinks) en een inspirerende bijeenkomst met inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden op 3 oktober. In de begroting 2019-2022 zijn de maatregelen van het coalitieakkoord verwerkt. Daarnaast zijn er een aantal amendementen en moties aangenomen, waaronder moties van GroenLinks voor toegankelijk duurzaamheidsadvies voor particulieren en het fietsvriendelijker maken van de binnenstad. Fractievoorzitter Mark Coenders: "We zijn tevreden met het vaststellen van de nieuwe begroting. Dit is een volgende stap in het realiseren van de groene en sociale doelen uit het coalitieakkoord."

Lees verder