Duurzame lokale stadsdistributie

Groene stadsdistributie heeft de toekomst. Daarom heeft de gemeenteraad op 8 juli 2020 het voorstel van GroenLinks en Arnhem Centraal aangenomen voor een verduurzaming van de binnenstadsdistributie. Samen met verschillende partijen in de stad wil GroenLinks niet langer wachten op verduurzaming. Klimaatverandering wacht niet. Afgelopen jaar is er een onderzoek gedaan naar de distributie van de Arnhemse binnenstad door de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), ondersteund door PBA (Platform Binnenstad Arnhem) en de gemeente. Hier kwamen duidelijke mogelijkheden voor verduurzaming naar voren. Raadslid Muriël Simonis: “Iedereen die vaak in de stad is zal de hinderlijke busjes die de doorgang in straten moeilijk maken wel opgevallen zijn. Als je dan ook nog weet dat die vaak voor een klein pakje de stad in rijden dan valt dat eigenlijk niet meer goed te praten. Dat kan anders.” GroenLinks pleit voor kortere tijden waarin distributeurs de binnenstad in kunnen en voor voordelen voor emissievrije kleine transporteurs, zoals elektrische fietsen.

De Arnhemse binnenstad emissievrij, die ambitie hebben we voor 2025. Daar zullen we nu de nodige stappen voor moeten zetten. Muriël Simonis: “Een belangrijk aspect is het bundelen van kleine leveringen. Als je die buiten de stad samenbrengt en met een kleine elektrische transporteur weer de stad inbrengt is dat voor de transporteurs, de ondernemers en de bezoekers een aangename verbetering.” Uit het onderzoek van de HAN bleek dat veel busjes die af en aan rijden redelijk duurzaam zijn. Ze zijn echter nog te vaak na de venstertijden (in- en uitrij tijden voor distributie) in de binnenstad, vaak voor een kleine levering. Er zijn dus veel ‘verkeersbewegingen’ op tijden dat er bezoekers in de stad aanwezig zijn.

De coronacrisis zorgde ervoor dat verschillende ondernemers die met fijnmazige distributiesystemen (kleine leveringen van bedrijf tot bedrijf en naar consumenten) werken, een versnelde groei doormaakten. Om dit voor elkaar te krijgen hebben PBA en de gemeente de handen ineen geslagen. Nu is het zaak om deze positieve ontwikkelingen vast te houden. De angst dat een verandering van systeem voor prijsstijging zal zorgen, of voor hogere kosten voor ondernemers blijkt onterecht. Voor grote transporteurs zijn de kilometers in de stad de meest kostbare kilometers. Wanneer zij deze niet af te hoeven leggen werkt dit juist kostenbesparend voor de transporteur. Dit verschil betaalt zich uit in een prettiger en duurzamer systeem voor de binnenstad.