Nieuws gefilterd op niets

GelrePas voor meer Arnhemse gezinnen

Kandidaat-wethouder Paping

Meer gezinnen kunnen gebruik maken van de GelrePas. Vanaf 1 april kunnen Arnhemse gezinnen met een inkomen van 130% van de bijstandsnorm een GelrePas aanvragen. Tot nu toe gold voor hen een grens van 120%. Dit volgt uit een afspraak in het coalitieakkoord tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. De GelrePas is er speciaal voor mensen die weinig inkomsten hebben en daardoor vaak te weinig geld voor activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De GelrePas is gratis. GroenLinks-wethouder Ronald Paping: "We willen minder armoede en meer mensen aan het werk helpen. Dan is het belangrijk dat je kunt blijven meedoen aan allerlei activiteiten, zodat je niet in een sociaal isolement terecht komt. De GelrePas is een mooi middel om die gezinnen met kinderen daarbij te helpen."

Lees verder

Betere bescherming van bomen en extra bomen

Woensdag 13 maart was het Nationale Bomenplantdag. Op die dag plantte GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp honderden bomen met kinderen van de Jozef Sartobasisschool. Cathelijne Bouwkamp: "Arnhemmers hechten veel waarde aan bomen. Niet zo gek, want Arnhem is een groene stad en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dit jaar planten we daarom weer vele honderden jonge bomen die kunnen uitgroeien tot mooie volwassen exemplaren." Later die dag kreeg GroenLinks-fractievoorzitter van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem een petitie voor herinvoering van de kapvergunning aangeboden. Mark Coenders: "Geweldig dat er zoveel steun is voor Arnhemse bomen. Nu is het tijd voor verandering: met Arnhem werken aan beter bomenbeleid!"

Lees verder

Laat Arnhemmers de politieke agenda mee bepalen

Zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Als het aan GroenLinks, D66 en Arnhem Centraal ligt kunnen binnenkort alle Arnhemmers vanaf 12 jaar dat. Samen dienen zij een initiatiefvoorstel in om burgeragendering mogelijk te maken in Arnhem. En om het indienen van een burgerinitiatief laagdrempeliger te maken. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Wij staan voor een politiek die luistert. Onder andere de klimaatspijbelaars lieten ons zien hoe betrokken jongeren zijn bij de toekomst van onze samenleving. Daarvoor willen we dan ook de ruimte geven."

Lees verder

GroenLinks wil meer schulden voorkomen

GroenLinks vindt schuldhulpverlening een beter alternatief, dan het opleggen van een boete als inwoners de boete niet kunnen betalen. Raadslid Marie José Navis: “Met schuldhulpverlening kunnen we inwoners beter bereiken en meer schulden voorkomen, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te blijven doen.” Volgens GroenLinks zouden er geen boetes opgelegd moeten worden indien sprake is van problematische schulden bij inwoners, mits zij schuldhulpverlening accepteren. Daarom dient GroenLinks samen met D66, PvdA, DENK, VVD,SP en PvdD een motie in om meer schulden te voorkomen.
Lees verder

Arnhemse raad steunt #redwillemeen

Cultuur en jongerenwerk in Willemeen blijven verbonden. Daarnaast krijgt Willemeen alsnog de kans een nieuw plan in te dienen, waarbij draagvlak van vrijwilligers van groot belang is. Dit besloot de gemeenteraad naar aanleiding van een motie van GroenLinks en andere partijen. GroenLinks-raadslid Tulay Gemici: "Dankzij jongerenwerkers en vele vrijwilligers is Willemeen uitgegroeid tot een begrip in Arnhem en ver daar buiten. Juist de laagdremepeligheid en de combinatie van cultuur en jongerenwerk maakt Willemeen zo sterk. Groenlinks wil dit niet verloren laten gaan."

Lees verder

Raad wil poli Zuid behouden voor Arnhem

Ziekenhuis Rijnstate kondigde onlangs aan de Poli in Arnhem Zuid te willen sluiten en een nieuwe locatie te openen in Elst. Dit nieuws zorgde voor tumult en onrust bij de inwoners van Arnhem Zuid. Veel vragen deden de ronde. Blijft de zorg wel bereikbaar? En heeft de gemeente zich voldoende ingespannen om de nieuwe poli van Rijnstate in Arnhem Zuid te houden? Op 13 februari jl. ging de Arnhemse gemeenteraad hierover in debat. Raadslid Maud Dolsma: “Voor GroenLinks staat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg altijd voorop. We willen Poli Zuid behouden voor Arnhem Zuid. Mocht dat niet lukken, moeten we zorgen voor goede toegankelijkheid van de nieuwe locatie."

Lees verder

Pagina's