Zon voor iedereen!

Wieneke de Waard

Kandidaat-raadslid #20

Mijn naam is Wieneke de Waard. Ooit begonnen als fractieassistente bij
GroenLinks Arnhem en 8 jaar raadslid geweest in de periode 2002-2010 waarvan
4 jaar fractievoorzitter. Ik heb me altijd ingezet voor een sociale en groene stad
met in 2006 het verkiezingsonderwerp: niet bouwen in de uiterwaarden, niet in
Meinerswijk en ook niet op Stadsblokken. Naast de politiek was ik werkzaam
als mediator en tegenwoordig werk ik als zelfstandige als hovenier. Niet alleen
een groen hart maar ook groene handen.