Een afbeelding van vier windturbines tussen landbouw akkers, achter de velden ligt een stad

Rolf Müller

Algemeen bestuurslid

Al 50 jaar woon ik en al 40 jaar werk ik in Arnhem. Zowel professioneel als privé geniet ik van onze stad.

Groen Links is voor mij een bron van energie, waar wij elkaar tegen komen vanuit gelijke maatschappelijke opvattingen en gelijke ambitie om op onze manier Arnhem te verbeteren. Ons programma én onze fractie mag er zijn!!

Wat mij het meeste aantrekt is, dat wij als Groen Links niet alleen in verkiezingen-tijd in contact willen staan met Arnhemmers, maar het hele jaar door. Het hele jaar door presentie in ons Arnhem door huis-aan-huis gesprekken en dialogen met organisaties en bedrijven.

Daar was en is politiek voor bedoeld. Maatschappelijke gevoelens, ambities en ongenoegens weer (h)erkenning geven en zo gekanaliseerd kunnen vertalen naar beleid en actie. Arnhem moet er zijn voor alle Arnhemmers en niet alleen voor diegenen die toch al hun weg weten te vinden.