Windmolens
Annie Postma

Joke van Wensem

Voorzitter

Ik ben in 1960 geboren in Wieringerwaard Noord-Holland, en na een lange tussenstop te Amsterdam, in 1995 in Arnhem komen wonen. Inmiddels is Arnhem echt mijn thuisstad geworden.

In het dagelijks leven ben ik als adviseur werkzaam voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en houd ik me vooral bezig met de verbinding tussen kennis en beleid. Als bioloog heb ik me lang ingezet voor de wetenschappelijke onderbouwing van het beleidsterrein bodem. Inmiddels is mijn werkterrein verbreed tot de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving, en alle kennis die daarvoor nodig is. In en rond Arnhem geniet ik van de voorzieningen die het stadshart biedt en alle landschappelijke kwaliteiten in de omgeving. Wandelend, op de fiets of te paard.

Ik ben een mens met idealen, op het gebied van duurzame omgang met onze leefomgeving, maar ook als het gaat om gelijke kansen voor iedereen. Ik voel me thuis bij GroenLinks en vanuit dat perspectief graag iets doen voor de stad die mij zo'n prachtig thuis biedt.