Afgelopen week is het gezamenlijke concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA gepubliceerd. We zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden! Graag willen we jullie daarom uitnodigen voor een inhoudelijke bijeenkomst op zaterdag 16 september van 11:00 tot 13:00 uur in De Lommerd (Spijkerstraat 185a). Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om het verkiezingsprogramma te bespreken, waarbij je ook amendementen kunt voorleggen aan elkaar, en  gezamenlijk amendementen kunt opstellen.

Voor een goed gesprek is het fijn als je het verkiezingsprogramma van tevoren hebt gelezen. Als je amendementen wilt inbrengen, ontvangen we deze als organiserend comité graag uiterlijk donderdag 14 september. Je mag deze mailen naar bestuur@groenlinksarnhem.nl.

Een korte uitleg over de amendementenprocedure vind je hieronder.

 

Amendementenprocedure

Als stemgerechtigd GroenLinks en/of PvdA lid heb je tot 19 september 12:00 uur gelegenheid om amendementen in te dienen of amendementen van anderen te ondersteunen. Dit kan via de online amendemententool. In de tool vind je ook een handleiding voor het amenderen. Als je een amendement wilt opstellen, kijk dan in de genummerde versie van het verkiezingsprogramma (zie link bovenaan deze mail) over welke paragraaf je amendement gaat, en kijk vervolgens in de amendemententool of en welke amendementen al door andere leden zijn ingediend over dat onderwerp. Als je je kunt vinden in één van de reeds ingediende amendementen, ondersteun deze dan. Staat er nog niets over jouw onderwerp of kun je je niet vinden in de formulering van de andere amendementen, kun je zelf een tekst opstellen. Mail deze dan uiterlijk donderdag naar het mailadres van het bestuur van GroenLinks Arnhem en neem hem zaterdag mee.